Haberler & Bilgiler
COVID-19 Salgınının Kamu İhalelerine Etkileri

COVID-19 salgınının kamu ihalelerine etkisini konu alan 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi  (“Genelge”) 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla 04.01.2002 sayılı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“Kamu İhale Kanunu”) kapsamında aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir:

  • Kamu İhale Kanunu ile bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idarelere yapılacaktır.
  • İdarelerce bu başvurular, Kamu İhale Kanunu’nun 10. Maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek olup karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesi alınacaktır.
  • İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda;  (i) ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması (ii) yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması (iii) yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine yükleniciye süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin