Sanat Eseri Sahipliği

Hukuken neyin sanat eseri kabul edildiği sorusuyla başlayan sanat eserlerinin hukuki rejimi ve korunması, sanatçılar ve sanatçılarla çalışanlar için gerek maddi gerekse de manevi olarak hayati önem taşıyan meselelerdir. Konuya hakim avukatlarla çalışılması da aynı derecede önemlidir.

Eser sahipliği ve eser sahibinin haklarına ilişkin hukuki altyapı, Türk Hukuku kapsamında yerini bulmuş durumdadır. Özellikle fikri ve sınai haklar konusunda Türk Mahkemelerinin uzmanlığı ve konuya hakimiyeti takdire şayandır.

Kesikli Hukuk Bürosu olarak sanat eserleri ve sanat eseri sahipliği konusundaki tecrübelerimiz ve uzmanlığımızla eser sahiplerini ve eser sahipleriyle çalışanları temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık sağlamaktayız. Bu konularda son derece yetkin olan avukat ekibimiz, sanat eserlerine ilişkin birçok konuda müzakereler yürütmekte, davalarda taraf vekili sıfatıyla müvekkillerimizi temsil etmekte ve müvekkillerimize hukuki danışmanlık vermektedir. Bu çerçevede müvekkillerimize vermekte olduğumuz hizmetler özetle:

  • Sanat eserlerinin mali haklarının devrine dair sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
  • Sanat eserlerinin devrine veya kullanılmasına dair vergisel mevzuat konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Manevi hakların kullanım yetkisinin belirlenmesi ve devrine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Eser sahipliğine ilişkin uyuşmazlıklarda ve davalarda temsil ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Telif haklarına dair hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Eserlerin yeniliğine ve özgünlüğüne dair hukuki uyuşmazlıklar,
  • Tescilli ve tescilsiz tasarımlar,
  • Tescilli tasarımların Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde tutulan sicilden terkini için gerekli stratejinin hazırlanması ve buna ilişkin davalarda müvekkillerimizin temsili,
  • Fikri haklara ilişkin hukuk ve ceza davalarında müvekkillerimizin temsili hizmetleridir.

Bizimle temasa geçin