Şirketler Hukuku & Ticaret Hukuku

Gerek Türkiye'de, gerekse de sınır ötesi ticari işlemlerde, projelerde, ortaklıklarda olaya özel, etkin ve uygulanabilir sözleşmelerle ilerlemek başarının başlıca kilit noktalarındandır. Ticaret Hukukunu ve Şirketler Hukukunu ilgilendiren tüm ticari süreçlerin hukuki yönetimine dair danışmanlık hizmetlerimiz ve ticari uyuşmazlıklarınıza ilişkin dava ve tahkim süreçlerinin etkin şekilde çözümü için yanınızdayız.

Müvekkillerimizin önemli bir bölümü ticari şirketlerden ve tacirlerden müteşekkil olup, Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku başlıca faaliyet alanlarımız arasında yer almaktadır. Kısaca tanımlamak gerekirse, ticareti ilgilendiren hemen her alanda Müvekkillerimize hukuki destek vererek ticari amaçlarının, yönetilebilir veya asgari risklerle gerçekleştirilmesine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda ticari ilişkilerinizin ve organizasyonunuzun hukuki alt yapısının hazırlanması, mevzuata uyumlu hale getirilmesi, sözleşmelerinizin ticari amaçlarınıza uygun şekilde tasarlanması, ticari davalarınızın takibi, ortaklık ilişkilerinizin hissedarlar sözleşmeleri, oy sözleşmeleri ve stratejik işbirliği sözleşmeleriyle düzenlenmesi, projelere özel olarak işbirliği, joint venture, konsorsiyum yapılanmalarına ilişkin ihtiyaçlarınıza dair geniş bir yelpazede hukuki çözümler üretiyoruz.

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku ile ilgili olarak yıllar içerisinde edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle size gerek Türkiye'de gerekse de yurtdışında aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

 • Şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi;
 • İş ortaklığı (Joint Venture), stratejik ortaklıklar ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;
 • Proje finansmanı ve teminatlar,
 • Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yurtdışı işbirliği ortaklarımızla birlikte hukuki danışmanlık, temsil ve destek hizmetleri sunulması;
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerlerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi,
 • İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi,
 • Birleşme ve devralama işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, hukuki durum tespit (legal due diligence) çalışmalarının yürütülmesi ve hukuki durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili hukuki evrakın hazırlanması,
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların dava veya tahkim yolu ile çözümlenmesine yönelik temsil hizmetleri verilmesi,
 • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğuna dair davalar, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine ve Şirketlere hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Uluslararası işlemlerin hukuki altyapısının hazırlanması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması,
 • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi,
 • Aile şirketlerine yönelik kurumsal dokümanların hazırlanması, Aile Anayasası ve yönetime dair içtüzüklerin hazırlanması,
 • Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması, bunlardan ortaya çıkabilecek davalarda ve tahkim yargılamalarında müvekkillerin temsili.

Deneyim

• Çokuluslu bir enerji şirketinin ticari sözleşmelerinin hazırlanması, kurumsal hukuki işlerinin yürütülmesi, devralma projelerinde temsil edilmeleri,

• Uluslararası faaliyet gösteren, Türkiye'nin önde gelen enerji şirketler grubunun Türkiye, Rusya ve İsrail’deki projeleri için ticari sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinin yürütülmesi,

• Konusunda lider, dünya çapında bilinen bir perde üretim şirketler grubunun serbest bölgede şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi, faaliyet ruhsatının alınması, ticari sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ile kurumsal hukuki işlerinde hukuki danışmanlık verilmesi,

• Türkiye'de kurulu yabancı menşeili bir EPC (mühendislik, tedarik, inşaat) ve O&M (İşletme ve Bakım) şirketinin devralınması sürecinde uluslararası bir enerji şirketinin temsil edilmesi, Türk Hukuku konusunda hukuki danışmanlık verilmesi, devralınması hedeflenen firmanın Türkiye^deki iştirakleri üzerine due diligence çalışmasının yürütülmesi,

• Bir İtalyan şirketinin Casta Diva Group ile birleşmesi sürecinde temsil edilmesi, Türk Hukuku konusunda danışmanlık verilmesi, Casta Diva Group’un Türkiye iştirakleri üzerine hukuki risk analizi ve due diligence çalışmalarının yürütülmesi,

• Bir Japon elektronik firmasının ana distribütörüne, distribütörlük anlaşmasının feshi ve hukuki sonuçları (portföy tazminatı, denkleştirme tazminatı, zarar talepleri) konularında danışmanlık verilmesi,

• Uluslararası bir tekstil şirketinin uluslararası franchise anlaşmasının yapılandırılması/oluşturulması konusunda temsil edilmesi,

• Türkiye, Katar, İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Oman, Libya, Senegal, Namibya, Rusya, Romanya, İsrail ve Kazakistan’da yer alan projeleri için çeşitli firmaların İş Ortaklığı, Şirket Kuruluşu, Konsorsiyum ve stratejik ortaklık anlaşmalarına ilişkin olarak temsil edilmesi,

• Büyük bir Anonim Şirketin azınlık pay sahiplerinin, çoğunluk pay sahiplerine karşı temsil edilmesi, şirketler hukukuna dair bir uyuşmazlık ile ilgili olarak tazminat davası sürecinin yönetilmesi ve yüklü bir tazminat karşılığında sulh ile çözüme ulaştırılması,

• Bir uluslararası Mühendislik, Tedarik ve İnşaat şirketinin çoğunluk hisselerinin satılması sürecinde satıcıların temsil edilmesi,

• Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (biyokütle ve güneş enerjisi portföyü) devralmayı planlayan firmalara hisse satış kısıtlamalarına ve devralma stratejilerine yönelik hukuki danışmanlık verilmesi,

• Bir kamu ihalesi ile ilgili olarak, bir Türk şirketi ile ortak girişim kurmuş olan Alman bir kamu şirketine Türk Borçlar Hukuku, Kamu İhale Hukuku ve Şirketler Hukuku konularında hukuki danışmanlık verilmesi, adi şirketin tasfiyesi sürecinin yönetilmesi, idare ve ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözüme ulaştırılması,

• Bir Lüksemburg firmasının irtibat bürosunun tasfiyesi, ticari sözleşmesel ilişkilerinin feshedilmesi konularında temsil edilmesi,

• Distribütörlük ve acentelik sözleşmesinin feshi sebebiyle açılan portföy tazminatı davası sürecinde bir Alman firmanın başarıyla temsil edilmesi


Bizimle temasa geçin