Birleşme ve Devralma İşlemleri

Bir şirketi veya işletmeyi devralmak veya satmak, tespit edilmesi ve önlem alınması gereken birçok risk içermekte olup, bu risklerin işlemin başında tespit edilmesi ve asgariye indirilmesi, ancak buna uygun bir hukuki hazırlık ve destekle mümkün olabilir.

Ticari işletmenin satın alınması veya satılmasına ilişkin verilecek hukuki hizmet, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku, Fikri Mülkiyet Kanunu, Gayrimenkul Hukuku, Uyuşmazlık Çözümü gibi hukuki konularda derin bilgi birikimini ve işleme ticari bir bakış açısıyla yaklaşabilmeyi gerektirmektedir.

Bu konuda hizmet vermekte olduğumuz konuların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

• Ticari işletme ve varlık alım-satım işlemlerinde müvekkillerin temsili

• Hisse alım sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

• Birleşme & Devralma İşlemleri

• Management Buyout olarak da adlandırılan Şirket Yöneticilerinin Şirket Hisselerini Satın Almas İşlemleri

• Hissedarlar Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

• Opsiyon Sözleşmeleri

Bizimle temasa geçin