Gayrimenkul Alım-Satım İşlemleri

Gayrimenkul satın alınırken, Gayrimenkul Hukuku alanında uzman bir avukat ekibiyle çalışmak, sonradan ortaya çıkabilecek kötü sürprizlerin önüne geçmek adına önem taşımaktadır.

Gayrımenkul alım-satım işlemleri, esasen basit görünen, ancak uygulamada pek çok soruna yol açabilecek hukuki işlemlerdendir. Tapu kütüğüne şerh edilmiş sözleşmeler (kira sözleşmeleri gibi), ipotekler, sınırlı ayni haklar (sükna hakkı, intifa hakkı, üst hakkı gibi), hacizler, gayrımenkulün fiilen kullanılabilirliğine ve değerine doğrudan etki edebilecek unsurlar arasında olup, gerek resmi şekilde gayrımenkul alım satım sözleşmesi yapılırken, gerekse de daha önceki aşamada noter nezdinde gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken ve satış vaadi sözleşmesi içerisinde yer verilmesi gereken önemli hususlardır.

Her ne kadar gayrımenkul satış sözleşmesinin geçerli olabilmesi için izlenmesi gereken şekil şartı tapuda resmi şekilde satış sözleşmesi imzalanması olsa da uygulamada tarafların, hatalı bir şekilde, usule aykırı olarak adi yazılı sözleşmeler imzaladıklarına rastlanmakta olup, bu tür usule aykırı işlemler hukuken geçersiz addolunmaktadır. Kimi zaman, taraflar için tapu devrinin yapılmasından önceki aşamada tarafların birbirlerine karşı olan hak ve borçlarını ve satış şartlarını belirleyerek bu şartların oluşmasını müteakip tapuda devir işlemini gerçekleştirmeyi kararlaştırdıklarına da rastlanmaktadır. Tarafların ticari olarak bu şekilde ilerlemek istemelerinin ardında pek çok neden olabilir. İlgili taşınmazın teknik ve ticari olarak incelenmesi, değerlemesinin yapılması, işlemin finansman aranjmanlarının gerçekleştirilmesi gibi aşamalar nedeniyle tapu devrinin prensipte tarafların anlaşmasıyla aynı anda olmaması ticari hayatın olan akışına da uygun görünmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, tarafların prensipte anlaşmaları ile tapu devri arasındaki sürecin hukuken tarafları bağlayıcı ve etkin bir şekilde düzenlenmesi hususudur. Taraflar arasında bazı hususlar adi yazılı şekilde düzenlenebilecekken, taşınmazın satışının vaat edilmesine dair yükümlülüklerin geçerli olabilmesi için sözleşmenin noterde düzenlenmesi bir geçerlilik şartıdır. Hukuk Bürosu olarak, tüm bu sürecin temsil ettiğimiz tarafın haklarının korunarak, hukuki risklerin mümkün olduğunca asgariye indirilerek düzenlenmesi için gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.

Gayrımenkul hukukunda edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübemizle size sunabileceğimiz hizmetler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Gayrımenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Gayrımenkul satışına dair komisyonculuk sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Önalım hakkı, geri alım hakkı, alım hakkı sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Tapu sicilinin incelenerek, hedef taşınmaza dair hukuki risklerin tespit edilmesi,
  • İntifa hakkı, sükna hakkı, üst hakkı sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Taşınmaz üzerindeki ipoteklerin ve sair rehin haklarının kaldırılması için dava açılması,
  • Taşınmaz satış sözleşmelerinin hazırlanması ve tapuda satış işleminin yapılması konusunda müvekkillerin temsil edilmesi.

Bizimle temasa geçin