Enerji Hukuku

Kesikli Hukuk Bürosu enerji hukukuna ilişkin geniş bir tecrübeye sahip olup, uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşu Legal 500 tarafından istikrarlı olarak Türkiye'nin bu alanda önde gelen hukuk büroları arasında gösterilmektedir. "Kesikli, yüksek seviyedeki profesyonelliği, uzmanlığı ve hizmet kalitesiyle bu alanda büyük bir saygıya layıktır." Legal500 EMEA, 2020

Kesikli Hukuk Bürosu olarak, enerji hukuku konularında birlikte çalıştığımız müvekkillerimizin yalnızca teorik düzlemde değil, aynı zamanda pratik hayatta da işlerliği bulunan çözümler arıyor olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, uygulanabilir enerji mevzuatını ve regülasyonlarını takip etmekle kalmıyoruz, bunun yanı sıra sistemin işleyişini de yakından takip ederek pratik ve ticari hayata uygulanabilir çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Hukuk Bürosu olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların yanı sıra, mühendis, müteahhit ve proje geliştirici firmalara enerji piyasasına katılım, özelleştirmeler, işletme hakkı devir sözleşmeleri, EPC Kontratlar, leasing sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, bağlantı anlaşmaları, elektrik satış anlaşmaları, doğalgaz satış sözleşmeleri gibi pek çok konularda enerji hukuku ve farklı hukuk disiplinleriyle ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

İngilizce’de “green field” olarak adlandırılan yeni projelerde ve/veya mevcut bir tesis üzerinden yenileme, genişleme veya rehabilitasyon yapılmak suretiyle yatırım yapılacak “brown field” olarak adlandırılan projelerde lisansların ve izinlerin alınması, sözleşmesel altyapının kurularak gerekli sözleşmelerin hazırlanması konuları Hukuk Büromuzun faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

Yenilenebilir ve Temiz Enerji Hukuku

Artan çevre bilinci, öne çıkarılan teşvikler ve yeni teknolojilerin de etkisiyle yenilenebilir ve temiz enerji konuları giderek önemini artırmakta olup, bu konudaki teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam etmekte, bu doğrultuda mevzuatın da aynı hızda güncellenmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip bulunan Türkiye’de özellikle su, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle kaynaklı enerji tesislerine yapılmakta olan yatırımlar, tarife teşvikleriyle gün geçtikçe artmaktadır.

Rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, çöpten elektrik üretimi sistemleri, gazifikasyon, güneş enerjisi ve hidroelektrik teknolojileri dahil olmak üzere yenilenebilir ve temiz enerji hukuku konularıyla ilgili yatırımlarınızın her safhasında hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayabiliriz. Yatırımcılara, is geliştiricilere ve tedarikçilere düzenli olarak yenilenebilir enerji hukuku konusunda destek vermekteyiz.

Enerji Hukuku ile ilgili olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

Enerji Hukuku ile ilgili olarak aşağıda kısaca özetlenen konularda size hukuki destek sağlayabiliriz:

 • Piyasa katılımcılarına EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) düzenlemeleri ve piyasaya katılım şartları ile bu düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Proje taraflarının özelleştirme, kamulaştırma, istimlâk ve istimlâk bedeline ilişkin süreçlerde, tazminattan kaynaklanan ihtilaflar,
 • Proje geliştirme ve finansmanı,
 • Enerji projeleri, kurumsal işlemler ve yatırımlar için hukuki durum tespiti raporlarının hazırlanması,
 • Basit çevrim/kombine çevrim ve yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulumuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve projelerin geliştirilmesi, inşaatı ve işletilmesi süresince hukuki destek sağlanması
 • Her ölçekte ve kapsamda enerji projeleri, petrol ve doğalgaz projeleri, doğalgaz işleme tesisleri, boru hatları, petrokimya tesisleri, rafinerilerin genişleme projelerinin hukuki alt-yapısının kurulması ve projeler süresince hukuki destek hizmeti sağlanması
 • Mevzuat, regülasyon ve ihale dokümanı analizlerinin yapılması
 • EPC Kontratların hazırlanması, analizi ve müzakeresi
 • İzin ve lisans başvurularının hazırlanması ve takibi
 • Enerji projelerinin & şirketlerinin devralınması
 • Özel ve kamusal kurumlarla yapılacak anlaşmaların hazırlanması veya analizi
 • Stratejik ortaklık, işbirliği, iş ortaklığı ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

Deneyim

 • Uluslararası bir enerji firmasının satın alınması sürecinde dünya devi bir holdingin temsil edilmesi, Türk hukuku konusunda danışmanlık verilmesi ve satın alınması hedeflenen firmanın Türk iştirakleri üzerine durum tespiti yapılması çalışmasının yürütülmesi,
 • Uluslararası bir enerji firmasının bir güneş enerjisi santrali portföyünün öngörülen satın alımında temsil edilmesi, güneş enerjisi santrali portföyünün satın alınma süreci esnasında gereken hukuki desteğin verilmesi (hisse ve tesis devri sınırlamaları da dahil olmak üzere),
 • 420 MW Yeniköy ve 630 MW Kemerköy kömür santrallerinin rehabilitasyonu ihalesinde dünya devi bir enerji firması ile Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) müteahhiti konsorsiyumunun temsil edilmesi, EPC sözleşmesinin ve sözleşmenin imzalanması ve kapanışına kadar olan süreçte finansal teminatlar da dahil olmak üzere ilgili ihale paketinin müzakeresinin yürütülmesi,
 • Girişim sermayesi şirketlerine rüzgar ve biyogaz enerji projelerinin geliştirilmesi ve satın alınması konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Güney Biyogaz firmasının Denizli’de yer alacak biyogaz enerji santrali projesinin geliştirilmesine dair sözleşmelerinin hazırlanması, müzakerelerin yürütülerek ilgili tüm sözleşmelerinde hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • İngiltere merkezli bir girişim sermayesi şirketine lisanssız güneş enerjisi santrali portföyü satın alınmasına ilişkin enerji mevzuatı ve şirketler hukuku danışmanlığı verilmesi,
 • Afrika’da 300 MW enerji santrali projesi için (deniz altyapısı da dahil olmak üzere) proje sponsorları ile uluslararası bir EPC müteahhiti için EPC sözleşmesi müzakerelerin yürütülmesi.
 • Bir Türk Enerji Grubu’nun diğer hissedarlar ve Ashkelon/İsrail’de 800 MW enerji santrali sahibi firma ( İsrail’deki en büyük ikinci bağımsız elektrik üretim şirketi) ile müzakerelerinin yürütülmesi.
 • Uluslararası bir O&M Müteahhitinin Afrika’da 250-300 MW kapasiteli enerji santrali projesi ile ilgili olarak temsil edilmesi.
 • Global bir enerji hizmetleri şirketinin satın alma/devralmalar dahil olmak üzere, proje geliştirme ve günlük ticari hukuksal ihtiyaçlarına cevap verecek danışmanlık hizmetinin uzun süreli bir taahhüt çerçevesinde sunulması.
 • Senegal’de yer alan 90 MW ve 400 MW’lık iki farklı kombine çevrim enerji santrali projesi için uluslararası bir yatırımcı ve EPC müteahhidinin yap-işlet-devret ve EPC sözleşmelerinin incelenmesi ve müzakeresi.
 • 200 MW Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santrali Projesi - Bir elektrik üretim şirketinin EPC sözleşmesinin ve ana ekipman tedarik sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, hukuki danışmanlık verilmesi, bankalar ve üçüncü kişilerle müzakerelerin yürütülmesi.
 • Antalya'da 1000 MW Doğalgaz Yakıtlı Enerji Santrali İnşaatı Projesi- Mühendislik şirketi adına temel ve detay mühendislik hizmetleri sözleşmesinin hazırlanması ve müzakeresi.
 • Düzce’de 5,5 MW Biyogaz Elektrik Üretim Projesi müteahhidinin iş sahibi ve ana ekipman tedarikçisi ile yaptığı müzakerelerde temsil edilmesi,
 • Uluslararası bir EPC Yüklenici'nin ve İşletme ve Bakım Şirketinin Nijerya’da geliştirdiği bir brown field proje kapsamında EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) sözleşmesinin, O&M (İşletme ve Bakım) sözleşmesinin, doğalgaz tedarik anlaşmasının ve diğer proje dokümanlarının incelenmesi ve müzakerelerinin yürütülmesi,
 • Bir Amerikan enerji şirketinin Türk iştirakinin Türkiye operasyonlarına ilişkin hukuki hizmetler verilmesi,
 • Gana'da yap-işlet-devret modeliyle geliştirilen 250 MW Enerji Santralinin devralınmasına ilişkin olarak, potansiyel alıcılar için hukuki durum tespiti yapılması ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Zonguldak'ta 600 MW Kömür Yakıtlı Enerji Santrali'nin tüm inşaat işlerini üstlenen yüklenici firmanın hukuki danışmanlığının ve avukatlığının yapılması hizmetleri,
 • 340 MW & 150 Gcal of heat - Tereshkovo Enerji Santrali EPC Projesi Moskova/Rusya - Uluslararası faaliyet gösteren olan Türk şirketler grubunun Rus iştirakinin temsil edilerek sözleşmesel konularda danışmanlık verilmesi, ana ekipman tedarik ve mühendislik, tedarik, inşaat ve mühendislik sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • 340 MW & 270 Gcal of heat- Kojukhovo Enerji Santrali EPC Projesi, Moskova/Rusya - Uluslararası faaliyet gösteren olan Türk şirketler grubunun Rus iştirakinin temsil edilerek sözleşmesel konularda danışmanlık verilmesi, ana ekipman tedarik ve mühendislik, tedarik, inşaat ve mühendislik sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Elektrik Üretimi Enerji Santrallerinin Özelleştirilmesi (Doğalgaz ve Hidro Elektrik Enerji Santralleri)- Hukuki durum tespitinin yapılması, bir çok ihalede teklif veren şirketlerin hukuk müşavirliğinin yapılması,
 • 60 MW Uğur Enerji, Enerji Santrali İnşaatı Projesi, Çerkezköy Organize Sanayi Sitesi'nde 60 MW enerji santralinin kurulumuna ilişkin ana yüklenici firmanın EPC sözleşmesinin hazırlanması ve müzakeresinde temsil edilmesi,
 • 48 MW Doğalgaz Enerji Santrali, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi/Tekirdağ- Yatırımcı enerji grubu için EPC sözleşme danışmanlık ve sözleşme yönetim hizmetleri verilmesi,
 • Bir biyogaz enerji santrali projesinin devralınmasına ilişkin olarak bir girişim sermayesi şirketine enerji mevzuatı ve sözleşmeler konusunda hukuki danışmanlık verilmesi, hukuki durum tespiti yapılması, şirketler hukukuna dair düzenlemelerin yapılması ve proje sözleşmelerinin hazırlanması konularında hukuki destek verilmesi,
 • 40 MW Erdemir Buhar Türbini Jeneratör Projesi- Projenin alt-yüklenicileri için inşaat ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması, talep yönetimi ve uyuşmazlıklara ilişkin temsil edilmesi,
 • Türkiye'de 800 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Enerji Santrali Projesi kapsamında İşveren Mühendisi İhalesi kapsamında teklif veren, açıklanmayan bir yabancı firmaya hukuki danışmanlık ve hukuki inceleme hizmetleri verilmesi,
 • 67,5 MW Lüleburgaz Kojenerasyon Enerji Santrali - Bir Türk Enerji Grubunun temsil edilmesi, proje ile ilgili sözleşmesel ve mevzuata dair konularda danışmanlık verilmesi,
 • 60 MW İzmit Entek Enerji Santrali Genişletme Projesi- İhale dokümantasyona dair hukuki durum tespiti yapılması, inceleme, yorumlama, müzakerelerin yürütülmesi ve EPC sözleşmenin sonuçlandırılması aşamasına ve sonrasında ise proje sonuna dek ana yüklenicinin temsil edilmesi,
 • 60 MW ATAER İzmir Santral Genişletme Projesi- EPC sözleşme hazırlanması, müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında ana mühteahhidin temsil edilmesi, proje için gerekli taşeronluk sözleşmelerinin hazırlanması.
 • İzmir/Tire'de 4,8 MW Biyogaz Elektrik Üretimi A.Ş. biyogaz enerji santrali projesi kapsamında yatırımcıya EPC sözleşmesinin hazırlanması, enerji regülasyonları konusunda hukuki destek verilmesi ve durum tespiti yapılması, proje sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Bolu/Türkiye’de yapılması planlanan biyokütle enerji santrali projesinde yatırımcının temsil edilmesi, EPCM sözleşmesinin hazırlanması, enerji mevzuatına dair hukuki danışmanlık verilmesi ve idari ihtilaflara dair hukuki destek verilmesi,
 • South Yoloten Gas Field (Gaz Sahası), Türkmenistan projesi kapsamında bir EPC firması için ihale dokümanlarının incelenerek, hukuki durum tespit raporu hazırlanması,
 • Türkmenistan’da bir Enerji Santrali İnşaatı Projesi kapsamında İhaleyi kazanan firma için EPC sözleşme hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi,
 • Türkmenistan’da bir Kompresör İstasyonu İnşaatı projesi kapsamında ihaleyi kazanan firma için EPC sözleşme hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi,
 • EÜAŞ Ambarlı Rehabilitasyon Projesi- İşveren firma ile alt-yükleniciler arasında yapılan EPC sözleşmesine dair altyüklenicilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmesi,
 • Türkmenistan’da bir Kompresör İstasyonu projesi kapsamında uluslararası faaliyet gösteren bir yüklenici şirket için süpervizyon ve denetim hizmetleri sözleşmesinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde State Oil Company tarafından işletilmek üzere, yeni bir platform üzerinde inşa edilecek kombine ısı ve enerji üretimi için Kojenerasyon Enerji Santrali'nin mühendislik ve süpervizyon hizmetlerinin sağlanması işlerinin üstlenen, uluslararası faaliyet gösteren yüklenici firmanın temsil edilerek, kendisine hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ilgili sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi.
 • Cherkassy Ukrayna Enerji Verimlilik İhalesi, kazan tesisinin rehabilitasyonu projesi kapsamında ihale dokümanlarının incelenerek hukuki durum tespiti yapılması, EPC sözleşme ve İhale Dokümanları üzerine görüş bildirilmesi, istekli firmanın temsil edilmesi,
 • İskenderun'da 2 x 600 MW Kömür Yakıtlı Termik Santral Projesine ilişkin olarak mühendislik şirketinin temsil edilerek, mühendislik hizmetleri sözleşmesinin hazırlanması, bankalar ve iş sahibi ile müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Irak’ta çeşitli enerji santrali inşaatı projeleri kapsamında yatırımcılar için yap-işlet-devret, yap-işlet ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması.

Bizimle temasa geçin