Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının tenfizi konusundaki tecrübelerimiz, farklı ülke mahkemelerinden verilmiş kararların Türkiye'de başarıyla icra edilebilmesini sağlamıştır.

Yabancı ülkelerin mahkemeleri tarafından verilmiş kararlar, Türkiye'de kendiliğinden uygulanabilir değildir. Bu kararların Türkiye'de uygulanmasını sağlayabilmek için, yetkili mahkeme nezdinde bir tenfiz davası açmak ve söz konusu bu dava sonucunda verilecek kararın kesinleşmesi gerekmektedir.

Tanıma ve tenfizin şartları her ne kadar kanunda sayılmışsa da, uygulamada bu şartların sağlanıp sağlanmadığı hususu çoğu kez hukuki tartışmalara yol açmakta, oldukça hassas bir şekilde ele alınmayı gerektirmektedir. Emsal içtihatlar, yabancı devletlerin uygulamaları, karşılıklılığın bulunup bulunmadığı ve kamu düzeni mülahazaları yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tenfiz edilebilmesi için oldukça dikkatle ele alınması ve değerlendirilmesi gereken hususlardır.

Bu alanda edindiğimiz tecrübelerle, dava başında yaptığımız hazırlık ve değerlendirmeler ile Müvekkillerimizi yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizinde etkin bir şekilde temsil etmekteyiz.

Bizimle temasa geçin