Hukuki Denetim Hizmetleri

Girişimcilerin, şirket hissedarlarının, yönetim kurulu üyelerinin ve şirketlerin sorumluluklarına yol açabilecek mevcut ve müstakbel konuları tespit edebilmeleri, olası risklerin ortadan kaldırılabilmesi veya asgariye indirilebilmesi için ilk adımdır.

Girişimcilerin, şirket sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve şirketlerin günlük faaliyetleri sırasında gözden kaçırdıkları, farkında olmadıkları, farkında olsalar da önlem almadıkları, kurumsal yapıların içerisinde dikkat edilmeyen, ancak hukuken ciddi sonuçlara yol açabilecek, hukuken sakıncalı olabilecek, ve kişilerin sorumluluklarına yol açabilecek pek çok hatalı, eksik veya yanlış uygulamayla karşılaşmaktayız.

İş insanlarının hayatlarını kolaylaştırabilmek ve esas işlerine yoğunluk verebilmelerini sağlayabilmek amacıyla sunmakta olduğumuz hukuki denetim hizmetlerimizin kapsamında:

  • Şirketler Hukukuna dair hukuki risk ve sorumlulukların,
  • Sözleşmelere dair hukuki risklerin ve sorumlulukların,
  • Fikri ve Sınai Haklara dair hukuki risk ve sorumlulukların,
  • Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına dair risk ve sorumlulukların,
  • Yönetim Kurulu Üyelerinin risk ve sorumluluklarının,

tespiti için hukuki inceleme, değerlendirme ve raporlama hizmetleri yer almaktadır.

Bizimle temasa geçin