Kamu İhaleleri ve Özelleştirmeler

Kesikli Hukuk Bürosu avukatları olarak kamu ihale hukukuna ve özelleştirmelere dair geniş bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahibiz.

Kesikli Hukuk Bürosu olarak bizler, kamu ihlaleler ile ilgili meselelerde ihaleye giren müvekkillerimize hukuki danışmanlık sunmaktayız. Avukat ekibimizin kamu ihalelerindeki geniş tecrübesinden istifade ile, gerek kamu ihale mevzuatına ilişkin konularda gerekse ihale evrakının hazırlanmasında hukuki destek sağlamaktayız.

Kamu İhaleleri ve Özelleştirmelerle ilgili sunabileceğimiz hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

- Özelleştirme ihalelerinin tüm süreçleri boyunca müvekkil şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması, ihale dokümanlarının hazırlanması ve tetkiki; hukuki risk analizi yapılması;

- Kamu otoriteleri ve özel kişilerle müzakerelerin ve iletişimin yürütülmesi;

- Kamu ihalelerine ve özelleştirmelere katılma ve yeterlilik şartlarının incelenmesi ve ilgili hukuki tavsiyelerde bulunulması;

- Kamu ihalelerine girecek şirketlerin konsorsiyum veya iş ortaklığı olarak ihalelere katılabilmesi için gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki değerlendirmelerin yapılması;

- Özelleştirilen hedef şirketlerin ve malvarlıklarının incelenmesi; hukuki risk ve durum tespit raporlarının hazırlanması;

- Özelleştirmelere ilişkin yatırım anlaşmalarının ve devir sözleşmelerinin müzakeresi ve revizyonu.


Deneyim

  • Bir Polonya devlet iştirakinin İzmir (Konak ve Karşıyaka) tramvay ihalelerinde temsil edilmesi, ihale sonrası süreçte hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri verilmesi,
  • Yabancı bir şirkete, Bursa tramvay ihalesine ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Yabancı bir şirkete, Eskişehir tramvay ihalesine ilişkin olarak hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri verilmesi,
  • Alman devlet iştiraki bir şirkete İstanbul 'da yer alan atık su arıtma tesisi ihalesine ve farklı lokasyonlardaki ihalelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi, idare ve joint venture ortakları arasında çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için avukatlık ve temsil hizmetleri verilmesi,
  • Uluslararası bir yatırım şirketinin Türkiye'deki kömür rezervlerinin işletme hakkının devrini konu edilen ihalelerde temsil edilmesi ve danışmanlık verilmesi,
  • Elektrik dağıtım tesislerinin özelleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin önde gelen şirketlerine hukuki danışmanlık ve inceleme (due diligence) hizmetleri verilmesi,
  • Türkiye'nin önde gelen şirketleri için hidro elektrik santrallerinin ve kömür yakıtlı enerji santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Küçüklü büyüklü pek çok kamu ihalesinde yerli şirketlere hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri verilmesi.

Bizimle temasa geçin