İş Hukuku

İş Hukuku konusunda uzman avukatlarımız, müvekkillerimize düzenli olarak iş hukuku alanında danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermektedir.

İş Hukuku, ticari hayatın merkezinde yer almaktadır. İş Hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte hassas davranan işyerlerinde dahi işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar çoğu zamana kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle çok sayıda çalışanın bulunduğu, alt-üst ilişkisi içerisinde yaşananlar çoğu zaman denetlenemediği ortamlar, uyuşmazlıklara zemin hazırlamaktadır. Bu arada, ilgili kamu otoritelerince İş Hukuku mevzuatına aykırılık nedeniyle uygulayabileceği idari para cezalarını da unutmamak gerekir.

İş Hukuku konusunda birinci önceliğimiz, İş Hukukuna dair riskleri önceden tahmin edebilmek ve müvekkillerimizin bu risklerden kaçınabilmelerini sağlamak veya bu riskleri asgariye indirebilmelerini sağlayabilmektir. Bu risklerin gerçekleşmesi ihtimalinde ise, müvekkillerimizin menfaatlerini korumak için gerekli her türlü hukuki aksiyonu almaya hazırız.

İş Hukuku alanında faydalanabileceğiniz avukatlık ve hukuki destek hizmetlerimizden bir bölümünü aşağıda bulabilirsiniz:

 • İş Hukuku’nun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;
 • İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili;
 • Beyaz yaka suçları olarak da adlandırılan suçların ortaya çıkarılması ve delillendirilmesi konusunda işverenlere hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Çalışanlara karşı ticari sırrın ifşası, gizlilik yükümlülüğü ihlalleri, haksız rekabet ve sadakat yükümüne aykırılık nedenlerine dayalı tazminat davaları açılması,
 • İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması;
 • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi;
 • Birleşme ve devralmaların, yeniden yapılandırmaların ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi;
 • İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması;
 • İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması;
 • İşe iade davalarında işverenlerin ve işçilerin temsili,
 • Uyuşmazlıkların arabuluculuk ile çözümlenmesi sürecinde müvekkillerimizin temsili,
 • Mobbing davalarında işverenlerin ve çalışanların temsili,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, prim alacakları, fazla mesai alacakları, resmi tatil çalışması alacakları taleplerine ilişkin olarak işverenlerin ve çalışanların temsili hizmetleri.

Deneyim

 • İnşaat sektöründe çalışan pek çok şirketin iş hukuku davalarında temsili ve iş hukuku konusunda kendilerine sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Enerji sektöründe çalışan şirketlere iş hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • İhracatçı ve üretim tesisi sahibi firmalara iş hukukuna dair hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Sağlık sektörü oyuncuları olan özel hastanelere ve kliniklere iş hukukuna dair hukuki danışmanlık ve takip hizmetleri verilmesi,
 • Bordrolu veya serbest çalışan doktorların hastanelere karşı iş hukuku kaynaklı davalarda temsil edilmesi,
 • Beyaz yaka suçlarının ortaya çıkarılması ve şirket için uyumun denetlenmesi amacıyla şirket için denetim yapılması,
 • İşletme ve Bakım hizmetleri veren şirketlerin iş hukuku davalarının takibi,
 • Farklı sektörlerden şirketler için İş Hukuku'na dair hukuki durum tespiti (due diligence) raporları hazırlanması.

Bizimle temasa geçin