Gayrimenkul Projeleri

Gayrımenkul hukuku konusunda uzun süredir Türkiye'nin önde gelen hukuk büroları arasında gösterilmekteyiz. Avukatlarımız, gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul projelerindeki tecrübeleri ile gerek dava gerekse de danışmanlık aşamalarında müvekkillerinin menfaatlerini etkin bir şekilde korumayı amaçlamaktadır.

Gayrimenkul hukuku ve projeleri, çeşitli hukuk disiplinlerini ilgilendirmekte ve her proje, özel baştan sona detaylı bir hukuki inceleme ve analiz gerektirmektedir.

Gayrımenkul hukuku kapsamındaki işlemlerin önemli bir bölümünün katı şekil şartlarına tabi olması karşısında, uygulamada yapılagelen hatalı, eksik, muvazaalı veya şekle aykırı sözleşmeler, söz konusu hukuki işlemin geçersiz olması sonucunu doğurabilmekte ve işlem taraflarının hiç arzu etmeyeceği sonuçlar doğurabilmektedir.

Gayrımenkul hukuku alanında girişim, yatırım veya hukuki işlem yapan kişileri ve kurumların hukuki risklerini ve söz konusu riskleri nasıl yönetilebileceklerini biliyor olmaları, ve tüm işlemlerini sağlam bir hukuki zemine dayandırmaları kritik öneme sahiptir.

Kesikli Hukuk Bürosu olarak; gayrimenkul projelerinin Şirketler Hukuku, İmar Hukuku, İnşaat Hukuku, Eşya Hukuku ve Vergi Hukuku gibi çeşitli hukuk disiplinlerindeki boyutları konusunda danışmanlık vermekte ve müvekkillerimizin menfaatlerini gözetmekteyiz ve korumaktayız. Bu kapsamda:

 • Gayrımenkul alım ve satımı işlemleri, gayrımenkul satış vaadi sözleşmeleri,
 • Önalım hakkı (şufa), alım hakkı (iştira), geri alım (vefa) hakları tanınması,
 • İntifa hakkı ve üst hakkı tesisi işlemleri ve sözleşmeleri,
 • Gayrımenkul projelerinin finansmanı,
 • İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Gayrımenkul hukukunu ilgilendiren davalar,
 • İzaleyi şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,
 • Elbirliği mülkiyet rejiminin paylı mülkiyete dönüştürülmesi,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Ecrimisil davaları,
 • Kira Sözleşmeleri ve Kira Sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Endüstriyel tesis, konut, otel, fabrika ve sair yapıların inşaatı projelerinin geliştirilmesi ve finansmanına dair hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri,

hizmet verdiğimiz konuların başında gelmektedir.

Bizimle temasa geçin