Enerji Projelerinin Geliştirilmesi

Enerji sektöründe istikrarlı bir şekilde Türkiye'nin önde gelen hukuk büroları arasında gösterilen Kesikli Hukuk Bürosu, projelerin geliştirilmesi aşamasında hukuki altyapının tasarlanması, her türlü hukuki işlemin ve sözleşmenin hazırlanması, müzakeresi ve bunlardan kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda sektör oyuncularını temsil etmektedir.

Türkiye enerji sektörü, gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcıların rağbet gösterdiği önemli bir pazardır.

Uluslararası Enerji Ajansı, 2021 yılındaki raporunda, Türkiye'de yer alan yenilenebilir enerji üretimi kapasitesinin son beş yılda %50 oranında arttığını ve Türkiye'nin güneş, rüzgar ve jeotermal enerji alanındaki zengin kaynakları sayesinde bu kapasitesini daha da artırabileceğini vurgulamıştır. Halihazırda Türkiye'nin mevcut yenilenebilir enerji kapasitesinin oldukça küçük bir kısmını kullanmakta olduğu dikkate alındığında, yenilenebilir enerjinin yatırıma açık bir alan olduğu görülmektedir. Güneş, rüzgar, hidro enerji, jeotermal enerji ve biyokütle enerji projeleri yalnızca Türkiye'de değil; tüm dünyada gittikçe popülerlik kazanmaktadır.

Doğalgaz piyasasında ve elektrik piyasasında yapılan mevzuat değişiklikleri ve getirilen yeniliklerle birlikte giderek daha da liberal, transparan ve rekabetçi hale gelen Türk enerji pazarında faaliyet gösteren yatırımcıları, proje geliştirme şirketlerini, girişim sermayesi şirketlerini, müteahhitleri ve mühendislik şirketlerin etkin bir şekilde gerek proje geliştirme aşamasında, gerekse de inşaat ve işletme safhalarında etkin bir şekilde temsil etmekteyiz.

Türkiye'de geliştirilen enerji projelerinin yanı sıra Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve CIS ülkelerinde geliştirilen pek çok projede elde ettiğimiz tecrübeyle Müvekkillerimize yurtdışındaki projelerinde de hukuki destek vermekteyiz.

Sunduğumuz hizmetler arasında:

  • Enerji yatırımlarınızın ve projelerinizin hukuki altyapısının oluşturulması,

  • Enerji ve maden regülasyonlarına ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,

  • Proje geliştirme aşamasında niyet mektupları, hissedarlar sözleşmeleri, stratejik ortaklık sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri, teminatlar, EPC sözleşmeler, işletme ve bakım (O&M) sözleşmeleri gibi A'dan Z'ye her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakere edilmesi,

  • Elektrik satış anlaşmaları, doğalgaz satış anlaşmaları, imtiyaz sözleşmeleri, su kullanım hakkı sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,

  • Teşviklere, tarifelere, muafiyetlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,

  • Proje geliştirme, inşaat ve işletme süreçlerinde ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların dava veya tahkim yolları ile çözümlenmesi hizmetleri

    yer almaktadır.

Bizimle temasa geçin