İnşaat Hukuku ve EPC Projeler

Kesikli Hukuk Bürosu istikrarlı olarak (2015 yılından itibaren bugüne kadar) bağımsız uluslararası derecelendirme kuruluşu Legal500 tarafından her yıl yapılan değerlendirmelerde Gayrımenkul ve İnşaat Hukuku alanlarında, Türkiye'nin Lider Hukuk Büroları arasında gösterilmektedir.

Gerek endüstriyel tesis gerekse de konut inşaatlarında yaşanan çetin rekabet koşullarında, ticari ve teknik kaygılarınızı anlayan, işlerinizin ticari, teknik ve hukuki inceliklerine vakıf bir avukat ekibiyle çalışabilmek projelerinize önemli katma değer sağlayabilir. İnşaat sektörüne ve hukukuna ilişkin pek çok projede müvekkillerimize yardımcı olurken almakta olduğumuz olumlu geri bildirimleri, çeşitli inşaat ve EPC projelerinde kazanmış olduğumuz geçmiş tecrübelerimizin bir sonucu olarak görüyoruz.

Gerek özel sektör yatırımcıları, gerekse de kamu kurumları tarafından büyük ölçekli uluslararası ihalelerde ve inşaat işlerinde, mühendislik, tedarik ve inşaat işlerinin İngilizce karşılıklarının baş harfleriyle kısaltılarak EPC olarak adlandırılan sözleşmeler (“EPC Sözleşme” veya “EPC Kontrat”) sıklıkla kullanılmaktadır. Projenin yapısına ve müteahhidin kapsamında göre, “E&P”, “EPCM”, “Mühendislik”, “Design & Build” gibi pek çok farklı sözleşme tipleri de uygulamada kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra, işletme dönemi içerisinde ise “O&M” yani “İşletme ve Bakım” veya çeşitli yönetim sözleşmeleri de uygulamada sık kullanılan sözleşmeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de özellikle büyük ölçekli kamusal yatırımların yapılmasında veya özelleştirmelerde uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan diğer yöntemler arasında ise “Yap & İşlet Sözleşmeleri”, “Yap & İşlet & Devret Sözleşmeleri”, “İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri” yer almaktadır.

İçerisinde mühendislik, tedarik, inşaat, işletme, yönetim gibi pek çok unsuru barındırabilen ve atipik sözleşme olarak hukukumuzda nitelenebilecek bu sözleşmeler esas itibariyle risklerin paylaşımını ihtiva eder niteliktedir. Proje’nin niteliğine, yerine, işlerin kapsamına, tedarik edilecek malzeme ve ekipmanların menşeine kadar pek çok husus sözleşmenin yapısının belirlenmesinde ve risklerin paylaşımında kritik rol oynamaktadır. Bu da sözleşmenin uygulanacak hukuk da göz önünde bulundurularak özenle hazırlanmasını ve müzakeresini gerekli kılar. Aksi takdirde, projenin boyutundan bağımsız olarak küçük bir hata dahi domino etkisi yaratarak sonuçta müteahhitler, mühendisler, tedarikçiler ve yatırımcılar için finansal bir yıkıma sebebiyet verebilir.

Başta Türkiye, Rusya, Israil, Türkmenistan, Kazakistan, Kuzey Afrika, Nijerya, Gana, Namibya, Senegal, Romanya ve Orta Doğu’da yer alan çeşitli uluslararası projelerde ve ihalelerdeki inşaat ve EPC projelerinde kazanmış olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimiyle, size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

 • İhale dokümanları, EPC Sözleşmeleri, Anahtar Teslim & Götürü Bedel inşaat sözleşmeleri, Birim Fiyat İnşaat Sözleşmeleri, Mühendislik Sözleşmeleri, EPCM Sözleşmeleri, Mimarlık Sözleşmeleri, Tedarik Sözleşmeleri, Tasarım Sözleşmeleri hazırlanması ve müzakeresi;
 • FIDIC Sözleşmeleri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli projeler ve ilgili sözleşmeler, Dünya Bankası destekli projeler ve ilgili sözleşmeler;
 • Taşeronluk , müşavirlik, işbirliği ve ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Hukuki sözleşme yönetimi hizmetlerinin verilmesi;
 • Ayıplı & kusurlu mal ve hizmetlere ilişkin davalar, iş kazaları, sözleşmesel değişiklikler, süre uzatımı, ek maliyet talepleri, mücbir sebep halleri, hakkedişler, dizayn hataları, sigorta konularına ilişkin davalar ve uyuşmazlıklar;
 • Sigorta şartlarının belirlenmesi, Construction & Erection All Risk Sigortaları, Profesyonel Sorumluluk Sigortaları, İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları, Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortaları ve bunlara ilişkin davalar;
 • Proje finansman şartlarının belirlenmesi, kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi.

Deneyim

 • Namibya'da 300 MW Enerji Santrali ve deniz alt yapısı inşaatını konu alan projede uluslararası bir EPC yüklenicinin temsil edilmesi,
 • Uluslararası bir müteahhit firmanın Libya'da beş yıldızlı otel inşaatının anahtar teslimi yapımına ilişkin projede temsil edilmesi,
 • Uluslararası bir müteahhidin Suudi Arabistan'da Fritolay Fabrikasının anahtar teslimi esasına göre inşa edilmesini konu alan projede temsil edilmesi,
 • AKBANK Data Center, Conference and Wellness Center İnşaatı Projesi kapsamında ana müteahhidin temsil edilmesi,
 • Kentsel Dönüşüm mevzuatı kapsamında Konut Binalarının Kat Karşılığı Yapımını konu edinen sözleşmelerin hazırlanması, uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sözleşmelerin feshi, banka teminatlarının paraya çevrilmesi, namı hesaba ifa ettirilmesi konularında hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerinin verilmesi,
 • İŞBANK data center inşaatı projesinde ana müteahhidin temsil edilmesi,
 • BAYKAR Araştırma Geliştirme ve Üretim Merkezi Projesinde ana inşaat mühteahhidinin temsil edilmesi,
 • Namibya'da 300 MW Enerji Santrali ve deniz alt yapısının işletilmesi ve bakımının konu alan projede uluslararası bir O&M (işletme ve bakım) müteahhidinin temsil edilmesi,
 • Senegal'de 90 MW ve 400 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali Projelerine ilişkin olarak EPC Yüklenicisinin sözleşme (Yap-İşlet-Devret ve EPC Sözleşmeleri) hazırlanması ve müzakereleri aşamalarında temsil edilmesi ,
 • Dammam/Saudi Arabistan'da 3M İmalat Tesislerinin inşaatı projesinde ana inşaat müteahhidinin temsil edilmesi,
 • 1000 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali inşaatı projesinde temel ve detay mühendislik işlerini üstlenen şirketin temsil edilmesi,
 • RECORDATI Yeni İlaç Fabrikası inşaatı projesi (Çerkezöy OSB) kapsamında inşaat müteahhidinin temsil edilmesi,
 • AC. Steinweg Levant Lojistik Merkezi İnşaatı projesi kapsamında anahtar teslim Alt-yapı, inşaat, mimari, elektrik ve mekanik işlerini üstlenen ana müteahhidin temsili,
 • TURKCELL Data Center Projesi (Gebze OSB), kapsamında anahtar teslim inşaat işlerini üstlenen müteahhidin temsili,
 • Düzce'de inşaatı planlanan 5,5 MW biyogaz yakıtlı elektrik üretim tesisi projesine ilişkin müzakerelerde müteahhidin temsil edilmesi,
 • Nijerya'da mevcut bir enerji santralinin inşaat işlerine, rehabilitasyonuna, işletilmesine ve bakımına ilişkin olarak uluslararası bir müteahhidin EPC Sözleşme ve O&M Sözleşmelerinin hazırlanması, elektrik alım anlaşmalarının, doğalgaz tedarik sözleşmelerinin ve sair hukuki evrakının hazırlanması,
 • Gana'da 250 MW Enerji Santrali Projesi kapsamında uluslararası bir yatırımcının projenin Yap İşlet Devret sözleşmesini devralmasına dair hukuki inceleme (due diligence) hizmetlerinin verilmesi,
 • TR Pharm Ilac Üretim Tesisi Projesi (Çerkezköy OSB) kapsamında ana müteahhidin temsil edilmesi,
 • Vodafone Data Center inşaatı projesi kapsamında ana müteahhidin temsil edilmesi,
 • Doguş Otomotiv Lojistik Merkezi İnşaatı (Kocaeli) Projesinde ana müteahhidin temsil edilmesi,
 • Chipita Gida Endüstriyel Gıda Üretim Kompleksi İnşaatı Projesi (Gebze Plastikçiler OSB) kapsamında ana inşaat müteahhidinin temsil edilmesi,
 • 600 MW Eren Enerji Kömür Yakıtlı Elektrik Santrali Projesi kapsamında ana inşaat yüklenicisine sözleşmesel ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi, uyuşmazlıklara ilişkin olarak temsil eidlmesi,
 • IFF International Flavors & Fragrances GOSB Genişleme Projesi (Gebze OSB) kapsamında ana inşaat müteahhidinin temsil edilmesi,
 • 3M Çorlu Yeni İmalat Tesisi İnşaatı Projesi kapsamında ana müteahhidin temsil edilmesi,
 • 340 MW Tereshkovo Enerji Santrali - Moskova, Rusya – Rosmiks LLC / zORLU Enerji Grubu'na proje kapsamındaki sözleşmelere ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • 340 MW Kojukhovo Enerji Santrali - Moskova, Rusya – Rosmiks LLC / zORLU Enerji Grubu'na proje kapsamındaki sözleşmelere ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Çerkezköy OSB'de 60 MW Doğalgaz Yakıtlı Enerji Santrali inşaasına ilişkin EPC Sözleşmenin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • 48 MW Doğalgaz Yakıtlı Enerji Santrali Projesi kapsamında yatırımcının temsil edilmesi,
 • 40 MW Erdemir Buhar Türbin Jeneratörü Projesi kapsamında proje müteahhitlerine hukuki hizmet verilmesi,
 • 67,5 MW Lüleburgaz Kojenerasyon Tesisi Projesi kapsamında Zorlu Enerji'ye hukuki destek verilmesi,
 • 60 MW Izmit Entek Elektrik Üretim Tesisi Genişleme Projesi kapsamında, ana müteahhidin temsil edilmesi ,
 • 60 MW ATAER Elektrik Üretim Tesisi (Izmir) projesi kapsamında EPC yüklenicinin temsil edilmesi,
 • 4,8 MW Biyogaz Yakıtlı Elektrik Santrali (Tire/Izmir) kapsamında projenin yatırımcısına hukuki danışmanlık verilmesi,
 • 12 MW Biomass to electricity project in Bolu/Turkey. Acted for the Owner of the Project,
 • South Yoloten Gas Field, Turkmenistan - EPC Kontrat İhalesi katılımcısı yükleniciye EPC Kontrat'a dair due diligence hizmetleri verilmesi,
 • Türkmenistan'da bir enerji santrai inşaatı projesinde ihaleyi kazanan EPC müteahhidinin EPC Kontrat müzakerelerinde temsil edilmesi,
 • Türkmenistan'da bir Kompresör İnşaatı Projesinde ihaleyi kazanan şirketin temsil edilmesi, EPC Sözleşmesinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • EÜAŞ Ambarlı Santralinin Rehabilitasyonu Projesi kapsamında mühendislik, tedarik ve teknik uzmanlık hizmeti sağlayan alt-yüklenicisinin temsil edilmesi,
 • Azerbaycan'da, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi tarafından işletilen Kojenerasyon Santrali projesi kapsamında yeni dizel yakıtlı gaz türbini kojenerasyon tesisi yapımı projesinde müteahhidin temsil edilmesi,
 • Ukrayna'da Cherkassy, Enerji Verimlilik Projesi kapsamında düzenlenen ihalesinde istekli bir uluslararası müteahhidinin temsil edilmesi, due diligence hizmetlerinin verilmesi, İhale Dokümanlarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • İskenderun'da 600 MW Kömür Santrali Projesi'nde mühendislik şirketinin temsil edilmesi,
 • Irak'ta uluslararası yatırımcıların Yap İşlet Devret, Yap İşlet, İnşaat Projeleri kapsamında temsil edilmesi,
 • İsrail'de 800 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali Yapımı Projesi kapsamında EPC ve O&M Sözleşmelerine ilişkin olarak uluslararası bir yatırımcı ve müteahhidin temsil edilmesi

Bizimle temasa geçin