Sözleşme Feshi

İşletmeler için sözleşmesel ilişkiler kurmak, adeta nefes almak gibidir. Bununla birlikte, sözleşmelerin önemi genellikle görmezden gelinmekte veya küçümsenmektedir. Basit bir alışverişten sofistike bir ticari anlaşmaya kadar, günlük hayatta yapılan çoğu işlem sözlemesel ilişkilerin doğmasına vesile olmaktadır. Müvekkillerimize yazım ve müzakere aşamasında hukuki destek verdiğimiz; gizlilik sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, satım sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, fikri ve sınai haklara ilişkin sözleşmeler, pay sahipleri sözleşmeleri, joint venture sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, işbirliği sözleşmeleri, profesyonel sporcu sözleşmeleri, münhasırlık sözleşmeleri, taşınmaz satım sözleşmeleri gibi birçok sözleşme bulunmaktadır.

Sözleşme hazırlanması emek isteyen ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Benzer bir şekilde, sözleşmenin feshedilmesi ve bundan doğan sonuçlar da bir o kadar önem arz etmektedir. Her zaman bir "çıkış stratejisi"nin bulunması ve sözleşmede bunun nasıl kullanılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Sözleşmeyi sona erdirmenin çeşidine göre (ileriye etkili veya geriye etkili), sözleşmesel ilişkinin nasıl tasfiye edileceği şekillenmektedir.

Sözleşmesel ilişkin sona erdiği hallerde dahi, sözleşmede fesihten etkilenmeyen hükümler bulunabilir. Sözleşmeleri hazırlarken, müzakere ederken ve feshederken birinci önceliğimiz, sizin için önemli olan hususları tespit etmek ve bunların korunmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda tüm süreçleri müvekkillerimizin menfaatlerine göre tasarlamakta, proaktif ve çevik bir strateji uygulamaktayız.

Bizimle temasa geçin