Uyum Hizmetleri

Şirketinizin ve işletmenizin hukuki düzenlemelere ve regülasyonlara uyumu için gerekli hukuki danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri çözümlerimizle yanınızdayız.

Müvekkillerimiz faaliyet göstermekte olduğu sektörlere göre, uyum çalışmasına konu edilen mevzuat değişebilmektedir. Kesikli Hukuk Bürosu, düzenli olarak, farklı sektörlerde, farklı hukuk kurallarına tabi olarak faaliyetlerini yürüten müvekkillerine hukuka uyum hizmetleri vermektedir. Hukuka uyum hizmetlerimiz kapsamında:

 • İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak kurumsal yönetim prensiplerinin uygulanmasına,

 • İşletmenizin riayet etmekle yükümlü olduğu kuralların tespit edilmesine,

 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanmasına,

 • Şirketinizin etik ve davranış kurallarının hazırlanmasına,

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarınızın hazırlanmasına ve ilgili mevzuata uyumun sağlanmasına,

 • Rekabet Hukuku açısından uyumun sağlanmasına,

 • İşletmenizin taraf olduğu ticari işlemlerin hukuka uygunluklarının denetimine yönelik hukuki danışmanlık, avukatlık ve yönetim hizmetleri vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kabul edilmesi ile birlikte, kişisel verilerin korunması meselesi ayrıca ve detaylı bir şekilde ele alınması icap eden bir hukuka uyum meselesi olmuştur. Kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırılık halinde 1.966,962,00 Türk Lirası'na* varan idari para cezalarının uygulanması mümkündür. Uluslararası ölçekteki kuruluşlar için bu uyumluluk meselesi, 6698s. Kanuna ve Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'na ilave başka mevzuatların ve kurumların da işin içine girmesiyle birlikte daha da çetrefil bir hal almaktadır. Kesikli Hukuk Bürosu, teknik/teknolojik işbirliği ortakları ile birlikte, mevzuata aykırılık ve dolayısıyla uygulanacak cezalara ilişkin riski en aza indirmek için hizmetlerini sunmaya hazırdır.

*Para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.


Deneyim

 • Avrupa'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri için şirketler hukuku ve vergi mevzuatı uyum denetimi hizmetleri verilmesi
 • Halka açık uluslararası faaliyet gösteren bir içecek şirketi için içerik, ambalaj ve etiketleme konularına ve yeme-içme sektörünü ilgilendiren hukuki düzenlemelere ilişkin hukuki uyum hizmetleri verilmesi 
 • Uluslararası faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin etik kurallarının hazırlanmasına dair hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Farklı sektörlerden şirketlerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumu kapsamında kişisel veri işleme politikalarının, envanterlerinin ve ilgili dokümantasyonun hazırlanması
 • Şirketlerin VERBİS kayıtlarının yapılması
 • Farklı sektörlerden şirketlerin vergi mevzuatına uyumuna ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
 • Farklı sektörlerden şirketlerin rekabet hukukuna uyumuna ilişkin şirket içi denetimlerinin yapılması

Bizimle temasa geçin