Uyum Hizmetleri

Şirketinizin ve işletmenizin hukuki düzenlemelere ve regülasyonlara uyumu için gerekli hukuki danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri çözümlerimizle yanınızdayız.

Müvekkillerimiz faaliyet göstermekte oldukları sektörlere göre, uyumluluk çalışmasına hedef alınması gereken kurallar değişmektedir. Kesikli Hukuk Bürosu, düzenli olarak, farklı sektörlerde farklı kurallara tabi olarak faaliyetlerini yürüten müvekkillerine hukuka uyum hizmeti vermektedir. Bu bakımdan, Kesikli Hukuk Bürosu'nun, hukuka uyum hizmetleri çerçevesinde verebileceği bazı hizmetler aşağıdaki gibidir:

- İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak iyi yönetim prensiplerinin uygulanmasını sağlamak,

- İşletmenizin riayet etmekle yükümlü olduğu kuralların tespit edilmesi,

- Kurumsal yönetim prensiplerinin oluşturulması ve uygulanması,

- Davranış kurallarının hazırlanması,

- Kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaların hazırlanması ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması,

- İşletmenizi taraf olduğu ticari işlemlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılması.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kabul edilmesi ile birlikte, kişisel verilerin korunması meselesi ayrıca ve detaylı bir şekilde ele alınması icap eden bir hukuka uyum meselesi olmuştur. Kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırılık halinde 1.966,962,00 Türk Lirası'na* varan idari para cezalarının uygulanması mümkündür. Uluslararası ölçekteki kuruluşlar için bu uyumluluk meselesi, 6698s. Kanuna ve Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'na ilave başka mevzuatların ve kurumların da işin içine girmesiyle birlikte daha da çetrefil bir hal almaktadır. Kesikli Hukuk Bürosu, teknik/teknolojik işbirliği ortakları ile birlikte, mevzuata aykırılık ve dolayısıyla uygulanacak cezalara ilişkin riski en aza indirmek için hizmetlerini sunmaya hazırdır.

*Para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.


Deneyim

  • Bir teknoloji şirketi için şirketler hukuku ve vergi mevzuatı uyum denetimi hizmetleri verilmesi
  • Halka açık uluslararası faaliyet gösteren bir içecek şirketi için içerik, ambalaj ve etiketleme konularına ve yeme-içme sektörünü ilgilendiren hukuki düzenlemelere ilişkin hukuki uyum hizmetleri verilmesi 
  • Uluslararası faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin etik kurallarının hazırlanmasına dair hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi
  • Farklı sektörlerden şirketlerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum kapsamında kişisel veri işleme politikalarının, envanterlerinin ve ilgili dokümantasyonun hazırlanması
  • Şirketlerin VERBİS kayıtlarının yapılması
  • Farklı sektörlerden şirketlerin vergi mevzuatına uyumuna ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
  • Farklı sektörlerden şirketlerin rekabet hukukuna uyumuna ilişkin şirket içi denetimlerinin yapılması

Bizimle temasa geçin


All rights reserved © 2021 Kesikli Hukuk Bürosu - İstanbul |
Hukuki Uyarı