Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Teknolojileri

Rekabetçi küresel pazarda internetin ve sosyal medyanın da etkisiyle olağanüstü bir hızla yayılan, gelişen ve değişen teknoloji ve ürünler, gerek fikri ve sınai hakların gerekse de ticari sırların etkin şekilde korunmasını, yeniliklerin ve rakip şirketlerin yakından takibini, hukuki koruma için proaktif davranılmasını zaruri kılmaktadır. Bu konularda hukuki donanım ve tecrübeye sahip avukatlardan hukuki hizmet alınması ticari şirketlerin yanı sıra sanatçılar ve eser sahipleri için de can alıcı bir öneme sahiptir.

Ticari sırların, telif haklarının, fikir ve sanat eserlerinin, markaların, patentlerin, tasarımların korunması, bunların kullanılması veya kullandırılmasına yönelik lisans veya devir sözleşmelerinin hazırlanması, marka tescil başvurularının yapılması, mali hakların devri sözleşmelerinin hazırlanması konularında edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizle yerli ve yabancı kişilere ve şirketlere yardımcı olmaktayız.

Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Teknolojileri konusunda size aşağıdaki alanlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlayabiliriz:

- Birleşme ve devralmalarda, finansman veya kredi sağlanması işlemlerinde fikri ve sınai hakların devri, lisanslandırılması, teminat veya sermaye olarak gösterilmesi;

- Marka araştırmaları yapılması, markaların seçimi, kullanımı ve korunması;

- Rakip markaların analizi yapılmak suretiyle başvurulacak markaların elverişliliğine ilişkin araştırmaların ve hukuki analiz ve değerlendirmelerin yapılması;

- Müzakereler veya herhangi bir ticari ilişkiye girilmesinden önce paylaşılabilecek özel bilgilerin, fikirlerin, projelerin, ticari sırların korunmasına yönelik kullanılmak üzere gizlilik sözleşmeleri hazırlanması,

- Marka tescil başvuru dosyalarının hazırlanması, yenileme taleplerinin yapılması; marka tescil başvurularına itirazların ve/veya itirazlara cevapların hazırlanması;

- Mahkemelerde dava açmak veya davalara cevap vermek kaydı ile marka hukuku, patent hukuku, telif hakları, eser sahibi hakları konularında müvekkillerin temsil edilmesi;

- Lisans sözleşmelerinin hazırlanması, fikri ve sınai haklar distribütörlük sözleşmelerinin, gizlilik sözleşmelerinin, devir sözleşmelerinin, teminat sözleşmelerinin, yazılım geliştirme ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;

- Yapımcı, oyuncu, sanatçı, eser ve reklam sözleşmelerinin hazırlanması; program yapımcılığı, televizyon programları ve reklam hukuku konularında hukuki danışmanlık hizmetleri;

- Bilgisayar sistemlerinin, yazılımların ve ağların korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması;

- İstihdam edilen personel tarafından ortaya çıkarılan eserlere (yazılım, tasarım, edebi eser, musiki eserler, sinema, güzel sanat eseri, işlenmeler, derlemeler) ilişkin hak sahipliğinin belirlenmesi ve korunması,

- Elektronik ticarete, arama motorlarına ve web sitesi içeriklerine  ilişkin fikri ve sınai hak ihlali değerlendirmelerinin yapılması, haksız rekabet analizlerinin yapılması, bunlara ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi ve gerekli hukuki aksiyonun alınması.


Deneyim

  • Teknolojik ürün imalatçılarına, online marketing şirketlerine, endüstriyel tesis işleten şirketlere fikri ve sınai haklarının korunmasına dair hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Çeşitli sektörlerden şirketlere ve kişilere fikir ve sanat eserlerine ilişkin mali hakların devri sözleşmeleri, manevi hakların kullanımına dair sözleşmeler, marka, endüstriyel tasarım, telif hakları ve faydalı modellere ilişkin devir ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Tescilli markaların ve endüstriyel tasarımların terkini talepleriyle davalar açılarak takibi,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescili reddedilen markaların tescil edilebilmesi için pek çok yerli ve yabancı müvekkil adına Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına itirazlar yapılması, kabul edilmeyen itirazlara dair kararların iptali için Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde davalar açılması,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli markaların sicilden terkini (silinmesi) için davalar açılması,
  • Marka başvurularına karşı itirazlar yapılması, red kararlarına karşı dava açılarak ilgili markaların sicilden terkininin sağlanması,
  • Uluslararası ve Ulusal Marka tescil başvuruları yapılması,
  • Tazminat talepli markaya tecavüz davaları açılması,
  • Teklif haklarının, lisans haklarının, fikir ve sanat eserlerine dair hakların korunmasına ilişkin davalar açılması.

Bizimle temasa geçin