Vergi Hukuku

Karmaşık Vergi Hukuku meseleleri hakkında doğru danışmanlık almanın son derece önem arz eden bir konu olduğunun bilincinde olarak müvekkillerimize destek vermekteyiz.

Hayatımızın her alanında, gerek özel hayatımızı ve özel mülkiyeti ilgilendiren konularda, gerekse de iş hayatımızda vergi hemen her zaman karşımıza çıkan önemli bir gider kalemidir. Gerek özel mülkiyeti, miras hukukunu, gayrımenkul hukukunu ilgilendiren vergi konularında, gerekse de birleşme ve devralma işlemlerinizin, endüstriyel projelerinizin, sınır ötesi operasyonlarınızın ve diğer ticari işlem ve sözleşmelerinizin vergisel boyutuna ilişkin konularda müvekkillerimize destek vermekteyiz.

 • Vergi cezalarına ilişkin itiraz ve dava yollarına başvurulması,
 • Dava yargılamalarında müvekkillerimizin temsili,
 • Transfer fiyatlandırması konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Projelerinizin vergi yapısının analiz edilerek, amacınıza uygun olarak sözleşmesel altyapının hazırlanması, bu alanda sunmakta olduğumuz hizmetler arasındadır.

Deneyim

 • Yerel ve yabancı şirketlere transfer fiyatlandırması mevzuatı ve gerekliliklerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Yatırımcıların yatırımlarını vergilendirme açısından etkin bir şekilde yapılandırmalarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Vergi otoritelerinin vergilendirme işlemlerine karşı yasal yollara başvurulması
 • İdari para cezalarının iptali için şirketler adına hareket edilmesi,
 • Transfer fiyatlandırma raporlarının hazırlanması için şirketlere hukuki destek verilmesi,
 • Ticari şirketler için ticari sözleşmelerin ve projelerin vergisel yönlerinin ve etkilerinin değerlendirilmesi,
 • Endüstriyel projelerin ve inşaat projelerinin vergisel altyapısına uygun şekilde sözleşme yapısının tasarlanması.

Bizimle temasa geçin