Gayrimenkul Hukuku

Her nevi konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına, devrine ve gayrımenkul hukukuna dair ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarına ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık, dava ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanındayız.

Gayrimenkul Hukuku, Kesikli Hukuk Bürosu avukatlarının başlıca uzmanlık alanları arasında yer almakta olup, hukuk büromuz, bağımsız derecelendirme kuruluşu Legal500 tarafından bu alanda istikrarlı bir şekilde Türkiye'nin önde gelen hukuk büroları arasında gösterilmektedir.

Müvekkillerimize, Gayrimenkul Hukukunun hemen her alanında hukuki destek vermekteyiz. Gayrimenkul Hukuku alanında uzman avukatlarımız ile sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

 • Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi sözleşmelerinin, alım, önalım, geri alım hakkı tanıyan sözleşmelerin ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması;
 • Gayrimenkullerin üzerlerinde üst hakkı, intifa hakkı veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi;
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması;
 • Gayrimenkul finansmanı konularında hukuki destek verilmesi; mortgage kredileri, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum sözleşmeleri; proje finansmanı, teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması;
 • İş geliştirme, mimarlık, mühendislik, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;
 • Tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması; tapu iptal, tapu düzeltme, tecavüzün men’i davalarının açılması ve takibi,
 • Eski eserlerin hukuki statüsüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Gayrımenkul yatırım fonlarının kurulması konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Kamulaştırma davalarının, kamulaştırmasız el atma davalarının açılması ve takibi,
 • Kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında gerek sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi, gerekse de hukuki uyuşmazlıklara dair dava hizmetlerinin verilmesi,
 • İmar planlarına ve parselasyonlara itirazların hazırlanması, iptal davalarının açılması,
 • ÇED gerekli değildir kararlarına ve ÇED raporlarına karşı açılan iptal davalarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve davaların takibi,
 • Kamu kurumlarından alınacak izin ve ruhsatlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;
 • Gayrımenkul hukuku kapsamına giren konularda davaların açılması ve takibi, açılan davalara karşı hukuki stratejinin belirlenerek davaların takibi hizmetleri.

Deneyim

 • Pek çok inşaat ve gayrımenkul projesinde müteahhitlerin ve yatırımcıların Türkiye'de ve yurtdışında temsil edilmesi, ihale dokümanlarının hukuki bölümlerinin hazırlanması, ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerin dava ve tahkim yargılamalarında temsil edilmesi, (bu konudaki tecrübelerimiz için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: https://kesikli.com/tr/expertise/ep-construction-law/
 • Pek çok farklı projede gayrımenkullerin alım ve satımı öncesinde hukuki inceleme (due diligence) ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, ön sözleşmelerin hazırlanması, proje geliştirme sözleşmelerinin ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • Gayrımenkul yatırım fonlarına dair hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi, SPK mevzuatının değerlendirilmesi ve yorumlanması,
 • İmar planı tadilatı ve iptali kararlarına karşı davalar açılması,
 • Gayrımenkullerin aynına (mülkiyet ve intifa haklarına) ilişkin davalarda Müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Kentsel dönüşüm kapsamında bina maliklerinin temsil edilerek kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda bina maliklerinin temsil edilmesi, inşaat sözleşmesinin feshedilmesi, teminat mektuplarının paraya çevrilmesi ve yeni müteahhit şirketlerle anlaşmaların yapılması.

Bizimle temasa geçin