Rekabet Hukuku

Hukuk sistemi bazen rakiplerini gölgede bırakacak kadar başarılı olan işletmelere ilave yükümlülükler yüklemektedir. Böylesi işletmeler için Rekabet Hukuku alanında kaliteli danışmanlık almak, son derece kritik öneme sahiptir.

Kesikli Hukuk Bürosu, Rekabet Hukuku ile ilgili konularda, uluslararası platformda oldukça önemli olan çeşitli grup şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Kesikli Hukuk Bürosu olarak biz, işlemlerinin veya projelerinin Rekabet Hukukunu ilgilendiren yönlerine ilişkin verdiğimiz tavsiyelerle müvekkillerimizin Rekabet Hukuku konusundaki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktayız. Bununla birlikte, müvekkillerimize Rekabet Hukuku soruşturmaları ve Avrupa Birliği rekabet ihlali ve kartel davalarının etkilerine ilişkin olarak da danışmanlık vermekteyiz.

Kesikli Hukuk Bürosu olarak biz, müvekkillerimizin iş hedeflerini Rekabet Hukukuna uygun bir şekilde gerçekleştirebilmesi için çalışmaktayız.

Bu doğrultuda verdiğimiz hizmetler aşağıdakileri kapsamaktadır:

- konularda ulusal veya uluslararası planda Rekabet Hukukunu ilgilendiren komplike konularında hukuki danışmanlık,

- Avrupa Birliği'nde rekabetin ihlaline veya kartellere ilişkin verilmiş kararların etkileri hakkında hukuki danışmanlık,

- Rekabet Hukuku uyuşmazlıkları çerçevesinde Rekabet Kurumu ve mahkemeler nezdinde müvekkillerimizi taraf vekili sıfatıyla temsil,

- Rekabet Hukukuna uyum politikalarının hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık,

- İmzalanacak veya imzalanmış sözleşmelerin Rekabet Hukukuna uyum konusunda incelenmesi,

- Rekabet Kurumu nezdinde şikayet başvurusunda bulunulması,

- Rekabet Kanunu'nu ihlal eden teşebbüslere tazminat davası açılması.


Deneyim

  • Çok uluslu şirketler grubuna, Avrupa Birliği Komisyonu' nun birden fazla hava kargo şirketine ceza tahakkuk ettirmiş olduğu, hava kargo şirketlerinin kartel oluşturarak fiyat sabitlemesi konulu ihlalin Türk Hukuku açısından sonuçlarına dair hukuki danışmanlık verilmesi.
  • Visa Card ve Master Card'ın çok taraflı takas fiyatlarına dair fiyat sabitlemeye dair sınırlayıcı ticari uygulamalarına ilişkin Avrupa Komisyonu kararının Türk Hukuku açısından sonuçlarna ve Türkiye'de izlenebilecek hukuki yollara dair çok uluslu şirketlere hukuki danışmanlık verilmesi.
  • Enerji şirketlerine tasarladıkları devralma işlemlerinin rekabet hukuku açısından hukuki değerlendirilmesinin yapılması ve danışmanlık hizmetleri verilmesi.
  • Rekabet Hukuku ihlali yaptığı tespit edilen şirketlere karşı tazminat davaları açılarak yürütülmesi.
  • Rekabet Kurulu kararlarının iptali için başvurularda bulunulması.
  • Distribütörlük sözleşmelerinde yer alması planlanan bölgesel münhasırlık ve rekabet yasağına dair hükümlerin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi ve bu konuda şirketlere hukuki danışmanlık verilmesi.

Bizimle temasa geçin