Dava, Tahkim & Arabuluculuk

Bazen sağduyulu davranmaktan imtina eden karşı taraflarla uyuşmazlığa gitmekten başka alternatif kalmaz. Dava ve tahkim yargılamalarına gecikmeden başvurmak, hatta öncesinde gerekli olabilecek ihtiyati tedbir veya haciz kararlarını alabilmek, bu aşamada önem arz eder.

Uyuşmazlık çıkmadan amaca uygun hukuki önlem ve tedbirlerin alınmış olmasının, müvekkillerimizin gereksiz, maliyetli ve zaman alıcı davalardan kaçınabilmesi için önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden, herhangi bir uyuşmazlık henüz ortada yokken, mümkünse olası uyuşmazlıkları caydırıcı hukuki yöntemlerle, uyuşmazlıklar oluşmaksızın önlemeyi amaçlıyoruz. Uyuşmazlığın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise derhal eyleme geçerek, stratejik bir dava veya savunma planı hazırlayarak müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda dava veya tahkim yargılamaları veya icra takipleriyle uyuşmazlıkları hukuki olarak çözmek için gerekli adımları atmaktan imtina etmiyoruz.

Dava yargılamalarında müvekkillerimizi etkin ve proaktif şekilde temsil edebilmek için düzenli olarak yerli ve yabancı hukuk kaynaklarını, mevzuatı, Yargıtay İçtihatlarını, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararlarını ve mukayeseli hukuku yakından takip etmenin gerekli olduğunun bilinciyle, gerek pratik gerekse de akademik bilgiye önem vermekteyiz. Ekibimizin sürekli gelişimine katkıda bulunabilmek adına yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemekteyiz.

Dava ve tahkim yargılamalarında hizmet verdiğimiz alanların başlıcaları:

 • Ticari davalar ve uyuşmazlıklar,
 • Fikri ve Sınai Haklar hukukunu ilgilendiren davalar,
 • Gayrımenkul davaları,
 • İdari Davalar,
 • Milletlerarası Tahkim Davaları,
 • Yabancı devlet yargılamaları,
 • Vergi Davaları,
 • İş Davaları,
 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklardır.

Deneyim

 • Singapur merkezli bir şirketin Türkiye'deki bir şirkete karşı İngiliz Mahkeme kararının tenfizi konusunda temsil edilerek lehe mahkeme kararı alınması,
 • Singapur merkezli bir şirketin ve işadamının Türkiye'deki bir şirkete karşı Singapur Mahkeme kararının tenfizi konusunda temsil edilerek lehe mahkeme kararı alınması,
 • Dava değeri multi-milyon Avro mertebelerinde olan bir dizi uyuşmazlıkta, uluslararası bir EPC Yüklenicisinin temsil edilerek lehe mahkeme kararı alınması,
 • Bir EPC yüklenicisinin sulh yolu ile çözüme ulaşılana kadar ICC tahkim sürecinde temsil edilmesi,
 • Deniz & ticaret hukuku ile ilgili bir uyuşmazlıkta bir yüklenicinin tahkim sürecinde temsil edilmesi,
 • Yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de tenfizine ilişkin olarak yabancı devlet kurumlarına görüş verilmesi,
 • Polonya’da kurulu bir devlet şirketine Türkiye’de kamu ihalelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Yabancı bir devlet şirketinin bir Türk inşaat grubuna karşı kazanmış olduğu multi-milyon Avro değerinde Yabancı Mahkeme Kararının tenfizi davalarında temsil edilmesi,
 • Uluslararası bir inşaat şirketi adına ticaret hukuku ve inşaat hukuku ile ilgili davalar açılarak ve takip edilerek şirket lehine mahkeme kararları alınması ve şirketin bu yönde temsil edilmesi,
 • Multi-milyon Amerikan doları değerinde bir uyuşmazlığa ilişkin alacaklarının tahsili için bir mühendislik şirketinin temsil edilmesi,
 • Bir Alman şirketinin geniş kapsamlı bir portföy tazminatı ve zarar tazmini taleplerine karşı başarılı bir şekilde savunulması ve temsil edilmesi,
 • Alman bir devlet şirket iştirakinin dahil olduğu ortak girişimin diğer ortaklarına karşı temsili, idareyle yaşanan uyuşmazlığa ilişkin müzakerelerde ve ihtilaflarda temsili,
 • Alman bir devlet şirket iştirakinin kamu ihalelerine ilişkin uyuşmazlıklarda temsil edilmesi,
 • Lüksemburg’da yerleşik uluslararası faaliyette bulunan bir şirketin çalışan hakları dahil olmak üzere bir dizi uyuşmazlıkta temsil edilmesi,
 • Bir azınlık hissedarın multi-milyon Amerikan doları değerlerinde hissedarlar uyuşmazlığında sulh yolu ile çözüm sağlanana dek temsil edilmesi,
 • Miras hukuku ve şirketler hukuku meselelerinden kaynaklanan yüksek meblağlı bir uyuşmazlıkta bir gerçek kişinin uyuşmazlıkta sulh yolu ile çözüme ulaşılana dek temsil edilmesi,
 • Lider bir üretim şirketinin 50 milyon Amerikan doları değerinde gayrimenkul ile ilgili bir dizi davasında karşı tarafla anlaşma sağlanıncaya kadar temsil edilmesi,
 • Sektöründe lider bir Soğutucu Üreticisi şirketin üçüncü bir kişinin Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı 35 tasarımının sicilden terkini kararıyla sona eren davasında temsil edilmesi,
 • Amerikalı bir şirketin Türk Patent Enstitüsü’nün marka tescilinin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına ilişkin olarak temsil edilmesi,
 • Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararlarına karşı yöneltilen itirazlarda çeşitli Türk şirketlerin temsil edilmesi.

Bizimle temasa geçin