İflas - Yeniden Yapılandırma

Günümüzün ticari şartları içerisinde işletmeler, iyi yönetilseler dahi, bazen iflas noktasına gelebilmektedir. Bu duruma gelen işletmelerin kurtarılmasının değerinin ve öneminin farkında olarak, avukat ekibimiz resmi ve gayriresmi süreçlerde finansal stres altında olan şirketlerin iflastan kurtarılması konusunda hukuki hizmet vermektedir. Hukuk büromuz, işletmenizin iflas yoluyla tasfiye edilmesinin önüne geçmek için gerekli olan tüm hukuki hizmetleri vermeye hazırdır.

Bu kapsamda verebileceğimiz bazı hizmetler aşağıdaki gibidir:

- Konkordato başvurularının hazırlanması ve takibi

- Alacaklılar ile müzakere edilmesi ve iflas öncesi mekanizmalara ilişkin resmi başvuruların yapılması

- Alacaklılar ile, iflas prosedürüne ilişkin, gayriresmi müzakerelerin yürütülmesi

- Türk Ticaret Kanunu madde 139 kapsamındaki birleşme işlemlerinin müzakeresi

- Şirket yeniden yapılandırmasının müzakere edilmesi ve gerekli başvuruların yapılması

- Alacak kademelendirme anlaşmalarının müzakere edilmesi

Bizimle temasa geçin