Haberler & Bilgiler
Vergi Hukuku - Mevzuat Değişikliği

Uygulama Geliştiricilere, Sosyal Medya İçerik Üreticilerine, Esnafa Gelir Vergisi Muafiyeti

26.10.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’na Dair Kanun ile,

  • kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin kazançları için gelir vergisinden muafiyet tanınmıştır.
  • sosyal medyada içerik üreticisi ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricisi olarak faaliyet gösteren kişiler gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesinde dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar için geçerli değildir. Yani 2021 yılı için belirlenen tarifeye göre 650.000 TL’ye kadar gelir elde edenler yeni tanınan muafiyetten yararlanabilecektir. Bu istisnadan yararlanılması için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şartı aranmaktadır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve gerekli beyanlarda bulunup ödemekle yükümlüdür.
  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri için gelir vergisinden muafiyet düzenlenmiştir.
  • Değişiklikleri içeren kanunun 12. Maddesinde ise elektronik ortamda vergi dairesi kurulmasına izin verileceğine dair ifadeler yer almaktadır. Düzenlemeyle elektronik vergi dairelerinin uyması gereken usul ve esasları belirlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

Bizimle temasa geçin