Haberler & Bilgiler
Kısa Çalışma Ödeneği ve Başvuru Süresi Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi, COVID-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçeli olarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar ve bu tarih dahil olmak üzere kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 26/10/2020 tarihli ve 3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden(31.12.2020 tarihinden) sonra başlamak üzere 23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 28/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Böylece kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi; 31 Aralık 2020 tarihine kadar COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılan başvurular için 2 ay süreyle daha 28 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-17.pdf

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen kısa çalışma ödeneğine başvurma süresi, COVID-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçeli olarak 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 30/11/2020 tarihli ve 3238 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Böylece COVID-19 pandemisi nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan iş yerleri için 30 Kasım 2020 Tarihli ve 3238 Sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurma süresi, 23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin