Haberler & Bilgiler
Fesih Yasağı ve İşverenin Ücretsiz İzne Çıkartma Yetkisine İlişkin Süreler Yeniden Uzatıldı

4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici Madde 10 ile getirilen; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II hükmü ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından çalışanın iş akdini feshetme yasağı ile işverenin çalışanı tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkartabileceği ve ücretsiz iznin çalışana haklı nedene dayanarak iş akdini fesih hakkını vermeyeceğine ilişkin düzenlemelerin uygulanacağı süreler, 9 Mart 2021 Tarihli ve 31418 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Mart 2021 ve 3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sürenin sona erdiği 17.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2 ay süreyle (17.05.2021 tarihine kadar) yeniden uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210309-1.pdf

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin