Haberler & Bilgiler
Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği başvuru sürelerinin uzatılması hakkında 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) 1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi, COVID-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçeli olarak 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır. Bu Karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıç tarihindeki işsizlik ödeneğinden düşülmeyeceği düzenlenmiştir.

Böylece COVID-19 pandemisi nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan iş yerleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecektir.

Daha önce kısa çalışma ödeneğine ilişkin başvuruda bulunan işyerleri ise, kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmaksızın uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edebilecektir. Ancak bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçileri için bildirimde bulunarak başvuruda bulunmalıdır.

Ayrıca, ilgili Karar metnine göre, COVID-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/3 ve 40’ıncı maddelerinde öngörülen bir haftalık bekleme sürelerinden sonra uygulanmış kabul edilecektir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201201-8.pdf

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin