Haberler & Bilgiler
Karar İncelemesi : Ticari Dava Niteliğindeki İtirazın İptali Davalarında Arabuluculuk Dava Şartıdır

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin, 04.12.2020 tarihli 2020/1943 E. ve 2020/4052 K. sayılı ilamı ile, Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin, ticari dava niteliğindeki itirazın iptali istemli davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvuru dava şartının uygulanması konusundaki benzer olaylarda tesis ettikleri kesin nitelikteki farklı kararları arasındaki uyuşmazlık giderilmiştir.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 4 Aralık 2020 tarihli bu kararına konu olan olayda, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu’nca ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olup olmadığı konusunda; farklı Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri’nce kesin nitelikte verilen farklı kararlar olması bu nedenle Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri arasında yaşanan uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla ilgili hukuk dairesi olarak Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nden karar alınması için gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Bu talep üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemede, ticari nitelikteki itirazın iptali davalarında 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu’nun aradığı anlamda tamamen taraf iradelerinin hakim olduğu ve bu davaların tarafların dava konusu alacak hakkında serbestçe tasarrufta bulunabileceği dava türlerinden olduğu belirtilerek, ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuğu öngören Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesi uyarınca para alacağının tahsilini amaçlayan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu yönünde hüküm tesis edilmiştir. Böylece Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri arasındaki içtihat farklılığı giderilmiştir.

Özetle, Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri arasındaki içtihat farklılığı, ticari nitelikteki itirazın iptali davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu ve davadan önce arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğu yönünde birleştirilmiş ve Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri arasındaki uyuşmazlık giderilmiştir.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin