Haberler & Bilgiler
İnfaz Paketi: Kısa Bilgilendirme

15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin 31 Mayıs 2020′ye kadar izinli sayılacağı ve bu sürenin gerektiğinde Sağlık Bakanlığı’nın önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığı tarafından üç kez uzatılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca infaz düzenlemelerini içeren 7242 Sayılı işbu Kanun ile koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik süreleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmış ve infaz hâkimliğine işlerlik kazandırılması amaçlanmıştır.

15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200415-15.pdf

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin