Haberler & Bilgiler
Öğrenci İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 30. maddesinde ikamet izni çeşitleri sayılmıştır. Bu ikamet izinlerinden bir tanesi de öğrenci ikamet iznidir.

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilebilmektedir. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören yabancılar için ikamet izni, öğrenim programının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenir. Normal eğitim süresinde mezun olamayan yabancı öğrenciler bakımından ise ikamet izni en fazla birer yıllık sürelerle ve azami eğitim süresini aşmayacak şekilde uzatılabilmektedir. Ayrıca aile ikamet izni olmaksızın ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara da birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilmekte ve bu süre uzatılabilmektedir. Ancak öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır.

Yabancı öğrenciye ikamet izni verilebilmesinin şartları ise şu şekildedir:

 • Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan, Türkiye’de kalış amacını destekler nitelikteki bilgi ve belgeleri ibraz etmek
 • Kanun’un 7’nci maddesinde sayılan, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek olan yabancılar kapsamına girmemek
 • Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmek

Yabancı öğrenciler için farklılık arz edebilmesi mümkünse de genel olarak öğrenci ikamet izni başvurusunda istenilen belgeleri genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öğrenci İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport Aslı ve Fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Sağlık Sigortası
 • Türkiye’de Kalacağı Yeri Gösterir Belge
 • İkamet İzni Süresince Türkiye’de Kalmasına Yetecek Miktarda Maddi Olanağı Bulunduğunu Gösterir Banka Hesap Dökümleri ve sair Belgeler
 • Biyometrik Fotoğraf

Yukarıda sıralanan öğrenci ikamet izni verilebilme şartlarının karşılanmaması yahut ortadan kalkması, öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması, öğrenci ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanılması ve hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması hallerinde öğrenci ikamet verilmez, verilmişse iptal edilir ve süresi uzatılmaz.

Öğrenci oturma izni başvurusunun reddedilmesi halinde, bu ret kararının iptaline ilişkin idari işlemin iptali davası açılabilmesi mümkündür. Yetkili ve görevli mahkeme ise kararı veren idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

@Gül Nevra AYDIN

@Eren YENİÇULHA

@Çağla BARUT

Bizimle temasa geçin