Haberler & Bilgiler
Yasal Kalış Hakkının İhlali

Ülkemizde yasal kalış hakkı ihlalinde (vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ihlallerinde) bulunan yabancılara 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun “Kanun” “Türkiye’ye Giriş Yasağı” başlıklı 9. maddesi kapsamında giriş yasağı uygulanabilmektedir. Şöyle ki;

1. Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunmasına rağmen, aşağıdaki şartlar çerçevesinde ülkeden çıkış yapan yabancılara Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmamaktadır:

a. 3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durum yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve idari para cezalarını ödeyen yabancılar

b. 3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terk edebilmeleri için kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelen ve idari para cezalarını ödeyen yabancılar

Bu doğrultuda yasal kalış hakkını 3 aydan daha az bir süre ile ihlal eden yabancılar; bu durumun yetkili makamlarca tespit edilmesinden önce Türkiye dışına çıkmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelmeleri yahut haklarında sınır dışı etme kararı alınması akabinde ülkeyi terk etmeleri için kendilerine tanınan süre içerisinde çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelmeleri halinde, şayet idari para cezalarını da öderler ise haklarında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilmeyecektir.

2. Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunmasına rağmen, aşağıdaki şartlar çerçevesinde ülkeden çıkış yapan yabancılara 1 aydan 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmaktadır:

a. 3 aydan fazla (3 ay dâhil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve idari para cezalarını ödeyen yabancılar

Yasal kalış hakkını 3 ay ve daha fazla süre ile ihlal eden yabancıların; vize ihlalinin yetkili makamlarca tespit edilmesinden önce Türkiye dışına çıkmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelmeleri ve idari para cezalarını ödemeleri halinde aşağıda yer alan ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri ile karşı karşıya kalacaklardır. Vize ihlalinde bulunan bu kapsamdaki yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri şu şekildedir:

3 ay - 6 ay arası ihlal             : 1 ay süreli giriş yasağı

6 ay - 1 yıl arası ihlal            : 3 ay süreli giriş yasağı

1 yıl - 2 yıl arası ihlal            : 1 yıl süreli giriş yasağı

2 yıl - 3 yıl arası ihlal            : 2 yıl süreli giriş yasağı

3 yıldan fazla ihlal                : 5 yıl süreli giriş yasağı

3. Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunup aşağıda sayılan hallerde ülkeden çıkış yapan veya sınır dışı edilen yabancılara ise 3 aydan 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmaktadır:

a. Yasal kalış hakkı ihlalleri yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelse de idari para cezalarını ödemeyen yabancılar

b. 3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilenlerden kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan ve/veya idari para cezalarını ödemeyen yabancılar

c. İdari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın 3 aydan fazla (3 ay dâhil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar

d. İdari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın ikamet izni talepleri reddedildiği veya ikamet izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan yabancılar

e. İdari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın çalışma izni talepleri reddedildiği veya çalışma izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan yabancılar

f. İdari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın “180 günde 90 gün” kuralı çerçevesinde vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı kalış hakkının tümünü kullandığı halde, 10 gün içinde ikamet iznine başvurma şartı ile ülkemize girişine izin verilmesine rağmen ikamet iznine başvurmayan yabancılar.

g. İdari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın idari gözetim kararı sonlandırılarak alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılar

h. İdari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın görevli personel refakatinde sınır dışı edilen yabancılar

Vize ihlalinde bulunan bu kapsamdaki yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri ise şu şekildedir:

3 aya kadar ihlal                   : 3 ay süreli giriş yasağı

3 ay - 6 ay arası ihlal             : 6 ay süreli giriş yasağı

6 ay - 1 yıl arası ihlal            : 1 yıl süreli giriş yasağı

1 yıl - 2 yıl arası ihlal            : 2 yıl süreli giriş yasağı

2 yıldan fazla ihlal                : 5 yıl süreli giriş yasağı

  1. Öte yandan yabancı hakkında verilen giriş yasağı süresi sona ermiş olsa dahi; vize ihlali cezası, diğer mevzuat hükümlerinden doğan idari para cezaları yahut diğer amme alacaklarını ödemeyen yabancıların, söz konusu para cezalarını veya amme alacaklarını ödemedikleri müddetçe Türkiye’ye girişlerine izin verilmemektedir. Vize ihlali cezaları, vize ihlal ofislerine ödenmekte olup, bu ofisler havalimanlarında bulunmaktadır. Ayrıca ödenecek olan vize ihlali cezası, ihlal süresine ve yabancının mensubu olduğu ülkeye göre değişkenlik göstermektedir.

  2. Netice itibariyle; yabancıların olası idari para cezaları ve Türkiye’ye giriş yasakları ile karşı karşıya kalmamaları için süreler konusunda dikkatli olmaları ve yasal süresi içerisinde gerekli izin uzatma başvurularında bulunmaları gerekmektedir.

@Gül Nevra AYDIN

@Eren YENÇULHA

@Çağla BARUT

Bizimle temasa geçin