Haberler & Bilgiler
Değerli Konut Vergisinde Yeni Düzenleme İle Getirilen Değişiklikler

5 Aralık 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan ve 07.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Türk vergi tarihinde ilk defa Değerli Konut Vergisi (“DKV”) kabul edilmiş olup 1316 sayılı Emlak Vergisi Kanununa önemli değişiklikler getirilmişti. Değerli Konut Vergisi uygulamasına ilişkin esaslı değişikler getiren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 14.02.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 20.02.2020’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun ile kabul edilen önemli değişiklikler aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir:

  1. 1.      Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Tarafından Yapılan Değerleme Çalışmalarının İptal Edilmesi

Kanun ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından DKV mükellefiyetinin belirlenmesi için Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan değerleme çalışmaları iptal edilmiş olup DKV mükellefiyetinin belirlenmesinde bina vergi değerinin esas alınacağı düzenlenmiştir.

  1. 2.      Değerli Konut Vergisinden Muafiyet Kapsamı Genişletilmesi

Kanun ile DKV muafiyetine ilişkin yeni hükümler getirilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye sınırları içinde, gelir durumlarına bakılmaksızın mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar, Toplu Konut İdare Başkanlığı’nın mesken nitelikli taşınmazları ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazına ilişkin olarak değerli konut vergisinden muaf olacağı düzenlenmiştir. Bu muafiyetin uygulanmasında, belirtilen kişilerin söz konusu taşınmazlarda intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil olup tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde ise hisselerine ait kısım esas alınır.

  1. 3.      Değerli Konut Vergisi Tarifesinde Değişiklik Yapılması

Kanun ile Değerli Konut Vergisi tarifesinde önemli değişiklikler yapılmış olup vergi tarifesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dâhil)
5.000.000 TL’yi aşan kısmı için
10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için
10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için
  1. 4.      Değerli Konut Vergisi Mükellefiyetinin Ertelenmesi

Kanun ile DKV mükellefiyetinin başlangıç tarihi 1 yıl ertelenmiş olup vergiye ilişkin beyannamelerin 2021 yılının başında verileceği düzenlenmiştir.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin