Haberler & Bilgiler
Yüksek Elektrik Tüketenler Dikkat: Tarifeniz Değişti

Yüksek Elektrik Tüketen Tüketiciler & İşletmeler Dikkat! Ödeyeceğiniz elektrik faturalarınızda 1 Nisan 2018’den itibaren yeni bir döneme girdiniz. Elektrik maliyetlerinizi öngörebilmenizi güçleştiren yeni bir tarifeye geçildi.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin (SKTT) Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’ in 20 Ocak 2018 tarihli, 30307 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanması ile enerji piyasasında tüketiciler ve tedarikçiler açısından yeni bir dönem başlamıştır. Tebliğ, elektrik tüketicilerini iki gruba ayırmaktadır:

  • Yüksek Tüketimli Tüketiciler
  • Düşük Tüketimli Tüketiciler

Bu tebliğin amacı, enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen yüksek tüketimli tüketiciler için enerji tedariki kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Peki kimler yüksek tüketimli tüketicidir? Bu iki tüketici grubunu belirleyen yıllık tüketim miktarını her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu belirleyecektir. Kurul, son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını piyasanın gelişimine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumları dikkate alarak belirleyecektir. Aynı Tebliğ içerisinde, 2018 yılı için bu limit yıllık 50 milyon kWh olarak belirlenmiştir. Her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarından Kurul tarafından onaylanarak yayınlanan perakende satış tarifesi, 1 Nisan 2018 tarihi itibarı ile artık Yüksek Tüketimli Tüketiciler için bir referans olmaktan çıkmıştır. Yüksek Tüketimli Tüketiciler, 1 Nisan 2018 itibarı ile eğer elektrik tedariklerini ikili anlaşma yolu ile yapmıyorlarsa, tüketimleri Tebliğ içerisinde yer alan formül ile hesaplanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) üzerinden faturalandırılacaktır. Bu formül;

  • Gün Öncesi Piyasası Piyasa Takas Fiyatı (PTF),
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Birim Bedeli ve
  • Kurul tarafından, enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayıdan (KBK)

oluşmaktadır. Formül hesaplanırken PTF olarak ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalaması alınacaktır. Fatura tarihinde ilgili dönemde gerçekleşen YEKDEM birim bedeli açıklanmamış ise, EPDK tarafından yayınlanmış aylık bedel referans alınacaktır. Tedarikçiler açısından; 2001 yılında EPDK’ nın kuruluşu ile liberalleşen enerji piyasasında dönem dönem tedarik marjlarında daralmalar yaşanmıştır. Yine de özel sektörün tedarik faaliyetine gösterdiği ilgi azalmamış, aksine rekabet artmıştır. Tebliğin hayata geçmesinden önce Yüksek Tüketimli Tüketiciler, tedarikçilerden onaylanmış perakende satış tarifesi üzerinden indirim yada sabit bir fiyat ile elektrik tedarik edebilmekte idi. Özellikle son dönemde enerji tedarik maliyeti ve YEKDEM maliyetleri tedarikçiler üzerindeki baskıyı artırmıştır. Bunda doğal gaz maliyetleri, USD/TL kuru ve USD üzerinden desteklenen YEK Mekanizmasındaki kurulu güç artışlarının ve YEKDEM üretiminin etkisi büyüktür. Böyle bir dönemde rekabetin de etkisi ile satış fiyatı, zaman zaman maliyetleirnin altında kalan tedarikçilerin çoğunluğu tüketicilerini portföylerinden çıkarmak yönünde hareket etmiş, tüketici tedarikçi güveni tekrar sarsılmıştır. SKTT’ nin hayata geçmesi ile tedarikçiler SKTT’ ni referans alarak rekabetçi ortamda bir nebze nefes alma şansı bulmuştur. Tüketiciler açısından: Yüksek Tüketimli Tüketiciler, bu yıl belirlenen limit çerçevesinde demir – çelik, çimento vb. gibi enerji yoğun sanayi kuruluşlarını ve Organize Sanayi Bölgeleri’ nin büyük bir kısmını içermektedir. Tebliğ öncesinde bu tüketiciler enerji maliyetlerini rahatça öngörebiliyorken, 1 Nisan 2018 itibarı ile enerji maliyet denklemindeki değişken sayısı artmıştır. SKTT yi etkileyebilecek unsurlar: Ülkedeki genel hava durumu; Doğal gaz tedariğini etkileyecek şok soğuk hava koşulları, Elektrik tedariğini etkileyecek şok sıcak hava dalgaları, Olası doğal gaz zamları, USD/TL döviz kuru artışı, YEKDEM altındaki kurulu Güç ve bu tesislerin üretime katkısı, Türkiye genelinde üretim-tüketim dengesidir. Bütün bu değişkenler, tüketicinin enerji maliyeti öngörüsünü güçleştirecektir. Unutulmamalıdır ki, Kurul takip eden yıllarda Yüksek Tüketimli Tüketici limiti olan 50 milyon kWh’ ı düşürme yetkisine sahiptir. Bu belirsizlikler içerisinde, güvenilir tedarikçiler ve sürdürülebilir tedarik sözleşmeleri ile yukarıdaki değişkenleri en aza indirgeyebilmek adına müvekkillerimize ve danışanlarımıza uzman desteğimizi sunmaktayız. İkili anlaşmalarla veya farklı çözümlerle bu riskleri yönetebilmek mümkün. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz: info@omerkesikli.av.tr

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin