Haberler & Bilgiler
Kısa Çalışma Ödeneğinen Yararlanma Süresi Uzatıldı

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen kısa çalışma ödeneğine başvurma süresi; 23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/01/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda, 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil olmak üzere) Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için,19 Şubat 2021 Tarihli ve 31400 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/02/2021 Tarihli ve 3556 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210219-1.pdf

Bizimle temasa geçin