Haberler & Bilgiler
Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağının Uzatılması
  • 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici Madde 10 ile getirilen; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II hükmü ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından çalışanın iş akdini feshetme yasağı ve işverenin çalışanı tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkartabileceği ve ücretsiz iznin çalışana haklı nedene dayanarak iş akdini fesih hakkını vermeyeceğine ilişkin düzenlemelerin uygulanacağı süreler, 30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sürenin sona erdiği tarihten itibaren geçerli olacak şekilde 1 ay süreyle (17.08.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-5.pdf

  • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen kısa çalışma ödeneği, COVID-19 pandemisi nedeniyle zorlayıcı sebep gerekçeli olarak 30.06.2020 tarihine kadar ve bu tarih dahil olmak üzere kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,  30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımlandığı tarih öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren, Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımlandığı tarih olan 30.06.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay süreyle uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-4.pdf

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin