Haberler & Bilgiler
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Uzaktan Eğitim

16 Nisan 2020 Tarihli ve 31101 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile salgın hastalık, doğal afet ve sair mücbir sebepler nedeniyle işyeri hekimliği eğitiminin teorik kısmının tamamına ilişkin olarak uzaktan eğitim yapılabileceği düzenlenmiştir. İşbu düzenleme ile tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle işyeri hekimliği eğitiminin teorik kısmının tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararıyla uzaktan eğitim şeklinde yapılabilecektir.

Aynı şekilde, 16 Nisan 2020 Tarihli ve 31101 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile salgın hastalık, doğal afet ve sair mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı eğitiminin teorik kısmının tamamına ilişkin olarak uzaktan eğitim yapılabileceği düzenlenmiştir. İşbu düzenleme ile tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle iş güvenliği uzmanlığı eğitiminin teorik kısmının tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararıyla uzaktan eğitim şeklinde yapılabilecektir.

16 Nisan 2020 Tarihli ve 31101 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416-2.htm

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416-1.htm

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin