Haberler & Bilgiler
EPDK Vadeli Elektrik Piyasası Erteleme Kararı

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan Vadeli Elektrik Piyasası Erteleme Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (“EPDK”) elektrik piyasasında ileri işlemlere olanak verecek Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esaslarına ilişkin 9965-2 sayılı Kurul Kararı (“VEP Usul ve Esasları”), 02.02.2020 tarihli 31027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. VEP Usul ve Esasları ile 1 Aralık 2020 olarak belirlenen yürürlük tarihi, 20.11.2020 tarihli 31310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.11.2020 tarihli 9704 numaralı EPDK kararı ile 1 Haziran 2021’e ertelenmiştir.

VEP Usul ve Esasları doğrultusunda, piyasa katılımcılarına fiziksel teslimat yükümlülüğü doğuran ileri tarihli elektrik piyasası olarak tanımlanan vadeli elektrik piyasası (“VEP”) , Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”) bünyesinde kurulacak olup, vadeli elektrik kontratları güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır.

VEP Usul ve Esaslarına göre, VEP sürekli ticaret metoduyla işleyecek olup piyasadaki işlemler teklif bölgesi, teslimat dönemi ve yük tipi bazında gerçekleştirilecek. VEP kontratları, kontratın taraflarına ilgili teslimat dönemi boyunca, ilgili teklif bölgesinde, teslimat döneminin teslimata konu olan günlerinde, ilgili yük tipinin kapsadığı saatlerde her saat eşit miktarda olacak şekilde 1 lot yani 0,1 megavatsaat ve katları elektrik veriş veya çekiş yükümlülüğü getirecek.

Vadeli Elektrik Piyasasında EPİAŞ aynı zamanda fiziksel teslimat bakımından garantör rolünü üstlenmektedir. Bu kapsamda, EPİAŞ nezdinde piyasa katılımcılarından herhangi birinin temerrüde düşmesi halinde, piyasa katılımcılarının teminat tutarlarını aşan kısmın karşılanması için piyasa katılımcıların katkı payları ile temerrüt garanti hesabı kurulacaktır.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin