Haberler & Bilgiler
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Covid-19 Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”)  02.04.2020 tarih ve 9276 sayılı kararı (“Karar”) 04.04.2020 tarihinde 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. EPDK, Karar ile dünyayı ve Türkiye’de olumsuz etkilerini devam ettiren COVID-19 salgınını Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (“Lisans Yönetmeliği”) 35. Maddesi ve Elektrik Piyasası’nda Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin (“Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği”) 19. Maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda EPDK Lisans Yönetmeliği ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde düzenlenen aşağıdaki sürelerin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 (üç) ay süre ile uzamış olarak değerlendirilmesine karar vermiştir.

1. Lisans Yönetmeliği kapsamında önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından 10.03.2020 tarihinde veya sonrasında:

1.1. Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 15. Maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri,

1.2. Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,

1.3. Birleşme veya bölünme işlemler kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,

1.4. Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,

1.5. Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreleri,

1.6. Lisans Yönetmeliği’nin 18. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında önlisans tadil başvurusu kapsamında öngörülen süreleri.

2.  Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10.03.2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek gerçek ve tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin