Haberler & Bilgiler
Elektrik Piyasasında Güncel Gelişmeler

Kurul kararları ile 2019 yılında uygulanacak lisans, önlisans vb. bedelleri açıklandı

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu  23 Aralık 2018 Tarihli ve 30634 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul kararları ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Madde 43 uyarınca Aralık ayı sonunda  belirlenmesi beklenen bedelleri açıkladı. Kararlar ile 2019 yılında Elektrik, Doğal Gaz, Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasalarında uygulanacak ön lisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans sureti çıkartma bedelleri  belirlenmiş oldu.

Ayrıca Kurul tarafından bu Piyasalar için belirlenen katılma payları da aynı Resmi Gazete’de yer aldı.

Otoprodüktör lisans sahipleri üretimlerinin % 40’ını satabilecekler..

26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre otoprodüktör lisans sahiplerinin bir takvim yılı içinde satabilecekleri elektrik enerjisi üretim miktarının % 40 olarak belirlendiğini görüyoruz. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bu oran % 20 olup, ihtiyaç halinde Kurul’un bu oranı arttırabileceği belirtilmekteydi.

Serbest Tüketici Limiti Düşürüldü

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu  23 Aralık 2018 Tarihli ve 30634 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8261 nolu Kurul kararı ile 2019 yılı için serbest tüketici limitini 1600 kWh olarak belirledi. Bu limitin aylık yaklaşık 67 lira ve üzerindeki faturalara karşılık geldiği söylenebilir.  2018 yılı için bu değer 2000 kWh ve üzeri olarak belirlenmişti.

Elektrik Piyasası Kanunu ile getirilen serbest tüketici kavramı ile, yıllık tüketimi her yıl Kurulca belirlenen tüketim değerinden fazla olan gerçek veya tüzel kişiler tedarikçilerini seçebilme hakkına sahip oldular. Serbest tüketiciler tedarikçileri ile imzaladıkları ikili anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi satın alabilmekte böylelikle kendilerine uygun tarife ile indirimli birim enerji fiyatından yararlanabilmekte, daha avantajlı bir şekilde elektrik kullanabilmekteler. Bu uygulama ile yıllık toplam elektrik tüketim miktarı limitinin giderek düşürülerek  ileride tüm tüketicilerin serbest tüketici olmalarının ve abonelerin elektrik enerjisine daha ucuza sahip olmalarının hedeflenmekte olduğunu görüyoruz.

Bizimle temasa geçin