Haberler & Bilgiler
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde Değişiklik ve EPDK Kararı

Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

Elektrik Piyasasi Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 31199 sayılı Resmi Gazete’de 28.07.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; Değişiklik Yönetmeliği ile 14.04.2009 tarihli 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) görevli tedarik şirketlerinin tüzel kişilik kayıtları esnasında uzlaştırma hesaplamalarının ayrı ayrı yapılabilmesi için aynı tüzel kişilik altında ayrı olarak kayıt edileceği düzenlenen tüketici ve tüketici tesisleri kategorilerine birtakım eklemeler yapılmaktadır.

Yönetmelik’in 17. Maddesinin 2. Fıkrasında görevli tedarik şirketlerinin tüzel kişilik kayıtları sırasında aynı tüzel kişilik altında ayrı ayrı kayıt edilecek olan tüketici ve tüketici tesisleri kategorileri sıralanmaktaydı. Değişiklik Yönetmeliği’nin 1. Maddesi ile Yönetmeliğin 17. Maddesinin 2. fıkrasına yapılan ekleme ile ilgili fıkrada sayılanlara ilaveten 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) 17. Maddesinin 4. Fıkrası kapsamında serbest ve serbest olmayan tüketicilerden yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin de uzlaştırma hesapları ayrı yapılacak olup bunların aynı tüzel kişilik altında farklı kategoride olarak kayıt edileceği düzenlenmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) Yönetmelik’in 17/2(d) hükmü uyarınca bu kategorilerin sayı ve kapsamlarını belirleme yetkisine sahip olup EPDK’nın bu yöndeki 23.07.2020 tarihli 9460 numaralı kararı 28.07.2020 tarihinde 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. EPDK kararına göre uzlaştırma hesabının ayrı ayrı yapılabilmesi için aşağıdaki tüketici ve tüketici tesislerin 01.08.2020 itibariyle görevli tedarik şirketlerinin tüzel kişilik kayıtları esnasında ayrı ayrı kaydedileceğine karar verilmiştir:

(i) Serbest olmayan tüketicilerin, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketicilerin, daha önce tedarikçisini seçmiş olup tekrar görevli tedarik şirketinden düzenlenen perakende satış veya son kaynak tedarik tarifesinden enerji satın alan serbest tüketiciler ile serbest ve serbest olmayan tüketicilerden Kanun’un17. Maddesinin 4. Fıkrası kapsamında serbest ve serbest olmayan tüketicilerden yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin,

(ii) İkili anlaşmalarla görevli tedarik şirketinden enerji satın alan serbest tüketicilerin,

(iii) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun uyarınca ürettiği enerjisi satın alınan lisanssız üretim tesisleri ile bunlarla ilişkilendirilmiş tüketim tesisleri.

 @Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin