Haberler & Bilgiler
Çalışanlara Sefer Başına Ödenen Harcırahların Niteliği: Karar İncelemesi

Yurtiçi veya yurtdışına sefere çıkan tır şoförlerine her sefere çıktıklarında ödenen harcırah-sefer başı ücretin, asli ücretin bir parçası olup olmadığı, ek ödeme olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay Hukuk Daireleri kararları arasında meydana gelen içtihat aykırılıklarının irdelendiği  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2018/1 Esas, 2019/5 Karar ve 04/10/2019 Tarihli kararı (“Karar”) 8 Temmuz 2020 Tarihli ve 31179 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yargıtay 9.Hukuk ve Yargıtay 22. Hukuk Daireleri tarafından; işçiye sabit ücret dışında sefer başına prim veya harcırah adı altında ödenen ücretin, temel ücret içinde kabul edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilirken; Yargıtay 10.Hukuk Dairesi’nin tır şoförlerine verilen harcırahın ücretin asli unsuru olmadığı, işçinin görevi sırasında ihtiyaçlarını karşılamak amacına dayalı ödeme olduğu yönünde görüş bildirmesi nedeniyle; Yargıtay daireleri arasındaki bu görüş farklılığının giderilmesi için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından tır şoförlerinin asli ücreti belirlenirken sefer primi-harcırah adı altında ödenen ücretin değerlendirilmesine ilişkin olarak içtihat birleştirmesine gerek bulunduğu görüşü savunulmuştur.

İşbu yazımıza konu Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun Kararı’nda tır şoförüne her sefere çıktığında yapılan ödemenin niteliğinin belirlenmesine ilişkin olarak yapılacak değerlendirmede; taraflar arasında iş sözleşmesi bulunup bulunmadığı, taraflarca bu yönde açık bir düzenleme yapılıp yapılmadığı, böyle bir düzenleme bulunmaması halinde ödemenin ticari ve aracın zorunlu giderleri için olup olmadığının tespiti bakımından her dava dosyasında ve somut olayın özelliği ile delil durumunun da dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. İşbu kapsamda; yurtiçi /yurtdışına sefere çıkan tır şoförlerine her sefere çıktıklarında ödenen harcırah-sefer başı ücretin, asli ücretin bir parçası olup olmadığı, ek ödeme olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınıp alınmayacağı hususları bakımından her dava dosyasında somut olayın özelliği ile delil durumu da dikkate alınarak yapılan ödeme değerlendirilebileceğinden; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından içtihadın birleştirilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

İlgili Karar’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200708-6.pdf

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin