Tanınırlık & Ödüller

Referanslarımız bizi daha iyi anlatabilir…

Müvekkillerimizle kurduğumuz uzun ömürlü ilişkilerimizle ve sunduğumuz kaliteli hukuki hizmetlerle kıvanç duymaktayız. Müvekkillerimize çözümler sağlamaktan ve böylece hayatlarına ve işlerine kattığımız değeri görmekten memnuniyet duysak da Müvekkillerimizin bizimle tecrübeleri ile ilgili içten geri bildirimlerini almak bizim için aynı derecede tatmin edici ve değerlidir. Bağımsız yürütülen araştırmalar ile layık görüldüğümüz uluslararası ödüller, sıralamalar ve tavsiyeler şeklinde edinmiş olduğumuz uluslararası tanınırlıktan da aynı şekilde gurur duymaktayız.

Legal500 EMEA – 2021’de Kesikli için yer verilen yorumlar aşağıdakilerden oluşmaktadır:

"Güçlü uzmanlık. Hızlı yanıtlar. Yüksek kalite."

"Yaklaşımları eşsiz ve ihtiyaçlarımızı karşılar nitelikte. Bu finans, satış, sözleşme yönetimi gibi farklı departmanlardan dahi olsa müvekkillerinin haklarını ve işlerini koruyarak dahil olmaları gereken durumlara adapte olabildikleri anlamına geliyor. “

"Kesikli’yi şirketler ve enerji hukuku konusunda hukuk bürosuna ihtiyaç duyan tüm şirketlere şiddetle tavsiye ederim. Kesikli ile uzun yıllardır çalışmaktayım ve işlerimizi ele alış yöntemlerinden ve sağladıkları sonuçlardan oldukça memnunum. Hızlı geri dönüşler, ticari bilgi, pratiklik ve uzmanlık bu büronun ayırt edici özellikleridir."

"Ömer Kesikli ile çalışmak her zaman çok iyi. Ticaret, inşaat ve enerji hukuku meselelerindeki uzmanlığının yanı sıra, kendisi iyi bir dinleyici ve oldukça anlayışlı bir avukattır. Her zaman projelerimize veya davalarımıza katkı sağlayabilecek yeni bir şey bulmak için gerekenden fazlasını yapar.”

"Şirket avukatlarımız olarak çalışmaktalar. Yeni bir işi öğrenmek için oldukça yetenekliler. Şirketimizin yapmak istediği işe ilişkin tüm hukuki noktaları belirlerler."

"Ömer Kesikli ve takımı şirketimize istisnai menfaatler sağlamaktadır."

"Ömer olağanüstü derecede iyi. Harika yeteneğini ve know-how’ını istikrarlı bir şekilde çözüm odaklı, ticari açıdan düşünülmüş, uygulanabilir ve dostça bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Hukuku ve enerji meselelerini çok iyi bilmekte olup, bilgisini uygulanabilir (pratik) önerilere dönüştürmektedir."

"Genel olarak hizmet seviyesi oldukça yüksek. Takım hem pratik hem de akademik hukuki bilgiye sahip; ancak akademik olmaya odaklanmayıp daha çok bizim durumlarımızın ne gerektirdiğine önem göstererek buna göre tavsiyede bulunmaktadır. Her seviyede iletişim kurarak ve gereksiz hukuki jargon kullanmaksızın hukuki teknik detaylara ve neyin başarılabileceğine dair net bir anlayışımızın olmasını sağlıyorlar."

2021 yılında Legal 500 EMEA tarafından şu sözlerle Proje/Proje Finansmanı Alanları için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: “Kesikli Hukuk Bürosu, altyapı, inşaat ve enerji projelerinde yer alan oyunculara ve sponsorlara, Afrika ve Orta Doğu’da yer alanlar dahil, sınırötesi enerji santrali kurulması alanında öne çıkan uzmanlığıyla, projelerin geliştirilmesinde danışmanlık vermektedir. Ayrıca, takım inşaat ve proje sözleşmelerinden ortaya çıkan uyuşmazlıklarda da çalışmaktadır. Takıma, danışmanlık ve uyuşmazlık alanlarında tecrübeli, uzman enerji ve proje avukatı Ömer Kesikli liderlik etmektedir.”

2021 yılında Legal 500 EMEA tarafından şu sözlerle Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: “Kesikli Hukuk Bürosu, enerji ve altyapı sektöründe inşaat projelerine odaklanmakta olup yatırımcı, müteahhit ve yüklenicilere regülasyona tabi konular yanında inşaat ve tedarik sözleşmeleri dahil olmak üzere çok çeşitli konuda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Büronun özel uzmanlık alanları arasında inşaat ve sınır ötesi işlemlere dair uyuşmazlıklar ve Afrika’da geliştirilen projelerde ve Türkiye’de yabancı yatırımcıların temsil edilmesi hizmetlerini kapsamaktadır."

2021 yılında Legal 500 EMEA tarafından şu sözlerle Enerji Hukuku hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: "Odaklanmış, adanmış ve zeki enerji uzmanı Ömer Kesikli, Kesikli Hukuk Bürosu’nun başında olup, saha izinleri, tedarik sözleşmeleri ve yüksek değerli uyuşmazlıklara ilişkin olanlar dahil olmak üzere kompleks regülasyona ve proje geliştirme konularına ilişkin çalışmaktadır. Büro’nun sınırötesi projelerde uzmanlaşmış olup, Orta Doğu ve Afrika’da yer alan projelerde çalışmaktadır. Kesikli, şirketler hukuku ve ticaret hukuku, finansman ve ihtilaflı meselelerde kapsamlı uzmanlığa sahip olup enerji ve sözleşme hukukunda düzenli olarak eğitim vermektedir.”

Legal500 EMEA – 2020’de Kesikli için yer verilen yorumlar aşağıdaki gibidir:

“Gayet doğru ve profesyonel hizmet, özel bir takım, bilgili ve adanmış avukatlar, değerli sektör bilgisi."

“Kesikli, dengeli bir yaklaşımla proje risklerini yöneten ve paylaştıran iyi donanımlı bir takıma sahip olup, tüm ilgili tarafları tatmin eden çözümler sunmaktadır.”

“Kesikli, yüksek profesyonellik seviyesi, uzmanlığı ve hizmet kalitesiyle bu alanda büyük bir saygıyı hak etmektedir.”

2020 yılında Legal 500 tarafından şu sözlerle Proje / Proje Finansmanı hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: “Kesikli’nin Türkiye’de ve sınır-ötesi pek çok ülkede enerji, alt yapı ve inşaat projelerinde eskiden beri süregelen bir başarı geçmişi bulunmaktadır. Takım, proje finansmanı, mevzuata dair meseleler, uyuşmazlık çözümü, ortak girişimler, hissedarlar sözleşmeleri, konsorsiyum sözleşmeleri ve stratejik ortaklıklarda uzmanlıkları için rağbet görmektedir. Grup, enerji alanında, diğer tesislerin yanında enerji tesisi projelerinin geliştirilmesi inşaatı ve işletilmesine ilişkin hukuki danışmanlık vermektedir. Müvekkilleri yüklenicileri, enerji şirketlerini, işletme ve bakım yüklenicilerini, EPC yüklenicilerini ve mühendisleri kapsamaktadır.”

2020 yılında Legal 500 tarafından şu sözlerle Enerji hukuku hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir:

“Kesikli doğal gaz piyasasını, elektrik piyasasını, kömür ve diğer mineral çıkarma işlemlerini ve lisanslarını, satış tarifelerini, enerji tesisi projelerini ve yenilenebilir enerji piyasasını kapsayan konularda hukuki danışmanlık vermektedir."

2020 yılında Legal 500 tarafından şu sözlerle Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: “Kesikli Hukuk Bürosu’nun güçlü olduğu alanlar arasında proje finansmanı, alt yapı ve inşaat yer almaktadır.”

2019 yılında Legal 500 EMEA tarafından şu sözlerle Proje/Proje Finansmanı hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: “Kesikli Hukuk Bürosu, uluslararası ve ulusal projelerde EPC yüklenicilerine, mühendislere, proje sahiplerine, proje geliştirenlere, girişim sermayesi şirketlerine ve enerji şirketlerine danışmanlık vermektedir.”

2019 yılında Legal 500 tarafından şu sözlerle Enerji hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: “Kesikli Hukuk Bürosu elektrik ve enerji sektörlerinde müvekkillerine enerji hukuku, inşaat hukuku, şirketler hukuku ve dava süreçlerine ilişkin danışmanlık vermektedir. Uzmanlık alanları arasında sınırötesi finansman, sözleşmeler ve regülasyonlar yer almaktadır. Ömer Kesikli, kaliteli iş, sofistike hukuki bilgi ve iyi fiyatlandırma konularında tanınmakta olan takıma liderlik etmektedir."

2019 yılında Legal 500 tarafından şu sözlerle Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: "Her bakımdan mükemmel, Kesikli Hukuk Bürosu yerel ve uluslararası gayrimenkul ve inşaat projelerinde hukuki danışmanlık vermektedir. Uzmanlık alanları EPC sözleşmelerinin, kredi sözleşmelerinin ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve yönetilmesini içermektedir. Oldukça yetenekli, hazırlıklı, mükemmel avukat Ömer Kesikli, her zaman cevap vermeye hazır, detaylara önem veren, çalışmaya yetenekli ve yaratıcı ekibe liderlik etmektedir."

2018 yılında Legal 500 tarafından şu sözlerle Enerji hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: “Ömer Kesikli, Kesikli Hukuk Bürosu’nun enerji departmanının başında olup enerji ve proje finansmanı alanlarına tüm detaylarıyla hakimdir. Takım, finansman, yüklenici sözleşmeleri, ihaleler ve düzenleyici mevzuat ve enerji sektöründe gerek yurt içi gerekse de yurt dışı yatırımlara ilişkin olarak danışmanlık vermektedir.”

2018 yılında Legal 500 tarafından şu sözlerle Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: “Kesikli Hukuk Bürosu, geniş kapsamlı sektör bilgisi ve pratik yaklaşımı” ile tavsiye edilmekte olup gayrimenkul ve inşaat ile ilgili sözleşmelerde ve finansal meselelerde danışmanlık vermektedir. Ömer Kesikli “enerji sektöründe geniş tecrübe ve profesyonel bilgiye sahip olup, enerji projelerine yurt içi ve yurt dışı yatırımlara ilişkin olarak hukuki danışmanlık vermektedir.”

Kesikli Hukuk Bürosu kurucu ortağı, Ömer Kesikli, 2018’de Legal 500 tarafından Gayrimenkul & İnşaat hukuku alanında Türkiye’nin Önde Gelen Kişileri arasında gösterilmiştir.

2017 yılında Legal500 tarafından Enerji Hukuku alanında Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir.

2017 yılında Legal500 tarafından Gayrimenkul & İnşaat hukuku alanında Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir.

Kesikli Hukuk Bürosu kurucu ortağı, Ömer Kesikli, 2017’de Legal 500 tarafından Gayrimenkul & İnşaat hukuku alanlarında Lider Kişi olarak tavsiye edilmiştir.

ACQ5 Law Ödülünün 2016 yılı kazananı:Yılın Enerji Hukuku Danışmanlık Bürosu – Türkiye

2016 yılında Legal500 tarafından Enerji hukuku alanında şu sözlerle tavsiye edilmiştir: "Kesikli Hukuk Bürosu regazifikasyon tesisleri ve gaz yakıtlı enerji tesisleri, güneş enerjisi ve biyogaz üretimi tesisleri ve atık tesislerine ilişkin tecrübeleri ile tanınmaktadır."

Kesikli Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı, Ömer Kesikli, 2016 yılında Legal 500 tarafından* Gayrimenkul & İnşaat hukuku alanlarında Lider Kişi olarak kabul edilmiştir.

2016 yılında Legal500 tarafından şu sözlerle Gayrimenkul & İnşaat hukuku hizmetleri için Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiştir: “Kesikli Hukuk Bürosu, kurucu ortağı Ömer Kesikli’nin liderliğinde elektrik ve enerji projeleri, fabrikalar ve endüstriyel tesisler dahil olmak üzere yerel ve uluslararası inşaat ve mühendislik projelerinde uzmanlaşmıştır. Büronun hizmetleri ihtilaflı ve ihtilafsız meseleleri kapsamaktadır.”

M&A Today Global Award 2016 Kazananı: Yılın İnşaat & Enerji Hukuk Bürosu – Türkiye

Global 100, 2015 sıralamalarında tanınmış ve ödül kazanmıştır: Yılın Hukuk Bürosu – İnşaat ve Enerji – Türkiye

Corporate Intl Magazine Global Award Kazananı: Türkiye’de Yılın İnşaat Hukuku Bürosu

2015 Corporate Intl Magazine Global Award Kazananı: Türkiye’de Yılın Elektrik ve Enerji Hukuku Bürosu

Kesikli Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı, Ömer Kesikli the Legal 500 tarafından 2015’te Gayrimenkul & İnşaat hukuku hizmetleri için Lider Kişi olarak tavsiye edilmiş ve listelenmiştir.

Legal 500 tarafından 2015 yılında şu sözlerle Lider Hukuk Bürosu olarak tavsiye edilmiş ve listelenmiştir: “Kesikli Hukuk Bürosu ‘enerji sektörüne ilişkin mükemmel bilgi seviyesi’, ‘ticari bilgisi’ ve ‘müvekkillerine adanmışlığı’ ile yüksek övgü hak eden ‘birinci-sınıf’ kurucu ortağı Ömer Kesikli ile ‘inşaat sektörünü bilen bir butik hukuk bürosudur.”

M&A Today Global Award 2014 kazananı: “Yılın Hukuk Bürosu - Şirketler ve İnşaat Hukuku– Türkiye”

Global 100 M&A International Award 2014 Kazananı: “Yılın Hukuk Bürosu - Şirketler ve İnşaat Hukuku– Türkiye”

Global Law Experts Practice Area Awards 2013 Kazananı: “Türkiye’de Yılın Şirketler Hukuku Bürosu”

Global Law Experts Practice Area Awards 2013 Kazananı: “Türkiye’de Yılın Uluslararası İnşaat Hukuku Bürosu”

Yorumlar

Ödüller

Bizimle temasa geçin