Av. Dr. Ömer Kesikli

Eğitim
 • Doktora, Özel Hukuk, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yüksek Lisans, Ekonomi Hukuku, Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • MCL, Samford University Cumberland School of Law
 • Hukuk Lisansı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Baro

İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği

Diller

İngilizce, Türkçe


Hakkında

Av. Dr. Ömer KESİKLİ, ticaret ve uluslararası ticaret hukuku, inşaat hukuku, enerji hukuku, kamu ihaleleri, gayrimenkul hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku, marka ve patent hukuku ve ihtilafların çözümlenmesi (dava, tahkim, icra ve iflas hukuku) alanlarında yerli ve yabancı şirketlere ve bireylere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ömer KESİKLİ, Türkiye’deki tecrübelerinin yanı sıra Türkmenistan, Kazakistan, İsrail, Romanya, Hollanda, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Libya, Suudi Arabistan, Ürdün, Rusya, Azerbaycan, Suriye, İran, Irak gibi farklı ülkelerde yer alan projelerde ve sınır ötesi işlemlerde “müteahhit”, “yatırımcı”, “mühendis”, “mimar”, “tedarikçi”, “üretici”, “proje geliştirici” sıfatlı pek çok şirkete ve kişiye hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamıştır. Bu kapsamda çeşitli Joint Venture sözleşmeleri, konsorsiyum sözleşmeleri, EPC (Mühendislik, Tedarik, İnşaat) ve EPCM (EPC Yönetimi) sözleşmeleri, ekipman tedarik ve kurulum sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, mühendislik sözleşmeleri, komisyon ve aracılık sözleşmeleri, elektrik satış sözleşmeleri, doğal gaz satış sözleşmeleri, hissedarlar anlaşmaları ve hisse devir sözleşmeleri hazırlanması, müzakeresi ve sonuçlandırılmasında aktif rol üstlenmiştir.

Kesikli, elektrik, enerji, alt yapı ve endüstriyel tesis yatırımları ve özelleştirmelerine ilişkin çok sayıda kamu ve özel sektör ihalelerinde yerli ve yabancı yatırımcılar ve girişimciler için hukuki inceleme raporları, hukuki risk analizleri hazırlamış ve ihalelere teklif verecek şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermiştir.

Ayrıca şirketlere ve münferit işadamlarına günlük ticari işlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kesikli, her bir projenin ve işin kendine özgü gereksinimlerine özel sözleşmeler hazırlamakta ve stratejik hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Aynı zamanda Arabuluculuk Siciline kayıtlı bir arabulucu olan Kesikli, uyuşmazlıkların mümkün olduğunca etkin ve hızlı çözümlenebilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm teknikleri uygulamaları konusunda tecrübeli bir Avukattır.

Kesikli ayrıca Türk Patent Enstitüsü nezdinde kayıtlı bir marka vekili olup müvekkillerimizin markaları ile fikirlerinin ve sanat eserlerinin Türkiye’de korunması hususlarında da hukuki hizmetler vermektedir.

Uluslararası Tanınırlık

Legal500 EMEA - 2021'de kendisi hakkında "Ömer Kesikli ile birlikte çalışmak her zaman harika. Ticaret, inşaat ve enerji konularındaki uzmanlığının yanı sıra, anlayışlı ve mükemmel bir dinleyici. Her zaman projelerimize veya davalarımıza katkı sağlayabilecek yeni bir şey bulmak için gerekenden fazlasını yapar.” ifadeleri kullanılmıştır.

Legal500 EMEA 2021'de kendisi hakkında "olağanüstü derecede iyi. Harika yeteneğini ve know-how’ını istikrarlı bir şekilde çözüm odaklı, ticari açıdan düşünülmüş, uygulanabilir ve dostça bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Hukuku ve enerji meselelerini çok iyi bilmekte olup, bilgisini uygulanabilir (pratik) önerilere dönüştürmektedir." ifadeleri kullanılmıştır.

Legal500 EMEA – 2020 kendisinin “Güçlü hukuk bilgisinin yanı sıra iyi iletişim ve müzakere becerileri olduğunu” vurgulamıştır.

Legal500 EMEA – 2020 kendisinin ‘Ekibin lideri olarak her zaman ulaşılabilir, cevap vermeye istekli ve yardımcı olduğunu” vurgulamıştır.

Legal500 EMEA – 2020 kendisinin ‘fevkalade iyi olduğunu; istikrarlı bir şekilde büyük bir beceri ve know-how ortaya koyduğunu, çözüm odaklı, ticari zekaya sahip ve pratik olduğunu’ vurgulamıştır.

Legal500 EMEA – 2020 kendisinin ‘yenilenebilir enerji projeleri ve fosil yakıtlı enerji projelerinde yetkin ve tecrübeli olduğunu’ yazmıştır.

Legal 500 EMEA – 2020 kendisini Gayrımenkul ve İnşaat Enerji Hukuku alanında Türkiye’nin sayılı önde gelen avukatları arasında göstermiş, Enerji Hukuku ve Projeler ve Proje Finansman alanlarında da tavsiye edilen avukat olarak kabul etmektedir.

Legal500 EMEA – 2019 kendisinin ‘yüksek kabiliyetli, iyi hazırlık yapan, kusursuz bir avukat olarak ekibine liderlik ettiğini , her zaman yardıma hazır, detaylara önem veren, iş zekasına sahip ve yaratıcı’ olduğunu yazmıştır.

Legal500 EMEA – 2019 kendisi için ‘Omer Kesikli kaliteli işi, sofistike hukuk bilgisi ve iyi fiyatlandırması ile tanınmaktadır’ ifadesini kullanmıştır.

Legal500 EMEA – 2019 kendisini Gayrımenkul ve İnşaat Hukuku alanlarında Türkiye’nin önde gelen sayılı hukukçuları arasında kabul etmiştir.

Legal500 EMEA – 2019 kendisini Enerji Hukuku, Projeler ve Proje Finansmanı, Gayrımenkul ve İnşaat alanlarında tavsiye edilen bir hukuk bürosu olarak kabul etmektedir.

Legal500 EMEA – 2018 kendisininin “enerji işi konusunda büyük tecrübe ve know-how sahibi olduğunu ve yurtiçi-yurtdışı enerji projesi yatırımlarında danışmanlık verdiğini” ifade etmiştir.

Legal500 EMEA – 2018 Omer Kesikli’yi Gayrımenkul ve İnşaat Hukuku alanlarında Türkiye’nin önde gelen sayılı avukatları arasında göstermiştir.

Legal500 EMEA – 2017 Omer Kesikli’yi Gayrımenkul ve İnşaat Hukuku alanlarında Türkiye’nin önde gelen sayılı avukatları arasında göstermiştir.

Legal500 EMEA – 2016 kendisinin Türkiye’de ve yurtdışında enerji projelerine ilişkin önemli bilgi birikimi ve tecrübesinin bulunduğunu vurgulamıştır.

Legal500 EMEA – 2015 Omer Kesikli’yi Gayrımenkul ve İnşaat Hukuku alanlarında Türkiye’nin önde gelen avukatları arasında göstermiştir.

Legal 500 EMEA – 2015 Ömer Kesikli’yi “enerji endüstrisi ve ticarete ilişkin derin bilgisi ve müvekkillerine bağlılığı ile büyük övgü alan birinci sınıf bir avukat” olarak tanımlamıştır.

Yayınlanmış Eser ve Konuşmalarından Bazıları

 • ICSID Konvansiyonu Kapsamında Yatırım Kavramı
 • Kentsel Dönüşümde Azınlığın Mülkiyet Hakkının Korunması
 • Yargıtay Kararları Işığında Tahkim İradesinin Varlığının Yorumlanması
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
 • Deniz (Yük) Taşıma Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
 • Milletlerarası Kamu Düzenine Aykırılık
 • Akreditif - UCP 600 ve Türk Hukukuna İlişkin Meseleler
 • Milletlerarası Yetki Sözleşmeleri: Yabancı Devlet Mahkemelerinin Yetkilendirilmesi
 • The Legal 500 - Petrol ve Doğalgaz Rehberi 2019
 • The Legal 500 - İnşaat Hukuku Rehberi 2019
 • Enforcement of Foreign Judgements in Turkey
 • Tahkim Sözleşmesi İmzalanabilmesi için Şirketlerin Ehliyeti
 • Popular Apps and Websites in Potential Breach of GDPR
 • Türk Hukukunda Portföy Tazminatı
 • 2016 Enerji Kitabı, Global Legal Insights, Türkiye Bölümü,   (Global Legal Group Ltd, London)
 • 2016  International Comparative Legal Guides to Construction and Engineering (Global Legal Group Ltd, London)
 • Kamu İhale Sözleşmelerinin Sona Ermesinin Sonuçları
 • 2015 Enerji Kitabı, Global Legal Insights, Türkiye Bölümü, (Global Legal Group Ltd, London)
 • 2015 Uluslararası Mukayeseli Hukuk Rehberi - İnşaat ve Mühendislik Hukuku (Global Legal Group Ltd, London)
 • Türkiye Vergi Rehberi (2015)
 • EPC Kontratlar ve Sorumluluğun Sınırlandırılması, (Uluslararası Enerji ve Yönetim Konferansı 2014)
 • Essential Legal Aspects of Acquisitions under Turkish Law (presented at the International Legal and    Accountancy Solutions Conference in Istanbul, 2014)
 • Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de Tenfizi
 • Enerji Santrali Kurulması Sözleşmesi (EPC Kontrat) ve Bazı Esaslı Maddelerinin Risklerin Paylaşılması ve Finansman Gereklilikleri Açısından Değerlendirilmesi ( ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konveransı 2012)
 • Uluslararası Tahkim ve Tahkime Elverişlilik Konusuna Amerika Birleşik Devletleri Perspektifinden Bakış
 • W. Scott Simpson & Omer Kesikli, The Contours of Arbitration Discovery, 67 Alabama Lawyer 280 (2006).

Bizimle temasa geçin