İrem Onursal

Eğitim
 • Lisans, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - 2018
Baro

İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği

Diller

Türkçe, İngilizce


Hakkında

Avukat İrem ONURSAL, ağırlıkla Ticaret Hukuku,  İş Hukuku, İcra Hukuku, İnşaat hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku alanlarını ilgilendiren davalara ilişkin stratejinin belirlenmesi ve davaların takip edilmesi konularında çalışmakta olup, aynı zamanda bu konulara ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku
 • İnşaat Hukuku
 • Dava ve Takipler

Seçilmiş Yazıları

 • Covid 19 Pandemisinin İş Sözleşmeleri Üzerine Etkisi
 • Kısa Çalışma El Kitabı
 • İş Sözleşmelerinin Geçici Olarak Feshedilmesi Yasağı
 • Zamanaşımına Uğramış Bono'da Temerrüt Tarihi
 • Konkordatonun Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçundan Kaynaklanan Sorumluluğa Etkisi
 • Milletlerarası Kamu Düzenine Aykırılık
 • İç Tahkimde İptal Davası

Bizimle temasa geçin