Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ

Kesikli Hukuk Bürosu (“Kesikli”), İstanbul Barosu’nda kayıtlı avukatları vasıtasıyla Türk Hukuku’na ilişkin hukuki danışmanlık verme yetkisine sahip bir hukuk bürosudur. Kesikli Hukuk Bürosu kurucu ortağı Av. Ömer Kesikli, hukuk bürosu tarafından verilen hukuki hizmetler ve hukuk bürosunun operasyonu ile ilgili faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin olarak veri sorumlusu konumundadır.

Kesikli, genel politikasının gereği olarak gerek Türk mevzuatında gerekse Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere tam uyum içerisinde hareket etmeyi prensip haline getirmiştir. Kesikli tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin şeffaflığını sağlamak, kişisel verileri işleme politikamızı ana hatlarıyla ortaya koymak ve 6698s. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.  

2. KİMLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİ TOPLUYORUZ?

Kesikli tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişi kategorileri, sistematik açıdan 11 sınıfa ayrılmaktadır:

 • İnternet sitemizi ziyaret eden gerçek kişiler,
 • Çalışanlarımız ve çalışanlarımızın yakınları,
 • Bizimle çalışmak için iş başvurusunda bulunanlar,
 • Ofisimize mal ve/veya hizmet tedarikinde bulunan gerçek kişiler,
 • Ofisimize mal ve/veya hizmet tedarikinde bulunan tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri,
 • Ofisimizi ziyaret eden kişiler,
 • Gerçek kişi müvekkillerimiz,
 • Tüzel kişi müvekkillerimizin gerçek kişi temsilcileri,
 • Gerçek kişi potansiyel müvekkillerimiz,
 • Tüzel kişi potansiyel müvekkillerimizin imza yetkilileri ve
 • Müvekkillerimiz tarafından kişisel verileri aktarılan üçüncü şahıslara ilişkin kişisel veriler.

3. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLEMEKTEYİZ?

İnternet Sitesi Ziyaretçilerine Ait Kişisel Veriler

İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin kişisel verilerini, internet sitemizi geliştirmek ve kullanımını kolaylaştırmak amacıyla işlemekteyiz. Çerezler, İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin, Kesikli’nin internet sitesini verimli olarak kullanmalarını ve belirli işlevlere erişmelerini sağlayan, tarayıcı dizininde bulunan küçük dosyalardır. Kesikli, internet sitesi içinde gezinmenize olanak sağlamak veya sitenin temel özelliklerini kullanabilmeniz için gerekli olan çerezleri kullanır. Bunlar web sitemizin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Cihazınızda kurulu web tarayıcısı ayarları üzerinden çerezleri kısıtlayabilir ya da engelleyebilirsiniz. Ayrıca mevcut çerezleri de silebilirsiniz. Çerezleri tamamen devre dışı bıraktığınız takdirde internet sitemizin bazı fonksiyonları düzgün çalışmayabilir. Çerezler konusunda daha detaylı bilgiye çerez politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilene ilave olarak, internet sitemizde “bize ulaşın” kısmında yer alan formu doldurmak suretiyle bizlerle iletişime geçen şahısların kişisel verilerini, bu şahıslar tarafından gerçekleştirilen taleplerin değerlendirilmesi, takip edilmesi ve neticelendirilmesi amacıyla işlemekteyiz.

Çalışanlarımıza ve Çalışanlarımızın Yakınlarına Ait Kişisel Veriler

Çalışanlarımız ve onların yakınlarına ilişkin kişisel verileri, çalışanlarımız ile sözleşme yapmak ve çalışanlarımıza karşı onlarla aramızdaki iş sözleşmesinden ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlemekteyiz. Bu verileri doğrudan doğruya çalışanlarımızın kendilerinden, otomatik olmayan yöntemlerle elde etmekteyiz.

Ofisimizde stajyer avukat olarak yer alan çalışma arkadaşlarımızın kişisel verilerini de stajyer avukatların staj eğitimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, görevlendirmelerin yapılabilmesi ve kendilerine verilen işlerin takip edilebilmesi amaçlarıyla işlemekteyiz.  Bu verileri doğrudan doğruya stajyer avukat olarak görev yapan çalışma arkadaşlarımızın kendilerinden, otomatik olmayan yöntemlerle elde etmekteyiz.

 Bizimle Çalışmak İçin İş Başvurusunda Bulunan KişilereAit Kişisel Veriler

Avukat, stajyer avukat veya idari asistan görevinde ofisimizde çalışmak için başvurusunu ileten şahıslara ait kişisel veriler, bu şahıslar tarafından gerçekleştirilen başvurulan incelenmesi, başvuru gerçekleştiren diğer adaylarla kıyaslanması, kısa listeye alınan adaylarla iş görüşmesi ayarlanabilmesi için adaya ulaşılması amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kişisel veriler, doğrudan doğruya adayın kendisinden, otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Tedarikçilerimize ve Tedarikçilerimizin TemsilcilerineAit Kişisel Veriler

Kesikli Hukuk Bürosu, operasyonel süreçleri dahilinde çeşitli tedarikçilerden hizmet almaktadır. Bu kapsamda; tedarikçiler ile sözleşme yapılması, mal ve/veya hizmet alım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ödemelerin yapılması işlemleri sırasında gerçek kişi tedarikçilerimizin ve tüzel kişi tedarikçilerimizin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verileri işlenmektedir. Bu kişisel verileri, doğrudan doğruya tedarikçilerimiz veya onların temsilcilerinden, otomatik olmayan yöntemlerle elde etmekteyiz.

 Ofisimizi Ziyaret Eden KişilereAit Kişisel Veriler

Ofisimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, ofisimizde devamlı bir şekilde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) kullanılmaktadır. Ofisimizde kullanılmakta olan bu kamera sistemi yalnızca görüntü almakta; ses kaydı gerçekleştirmemektedir. Dolayısıyla, ofisimize gelen ziyaretçilerimizin kişisel verileri (ziyaretleri süresince kaydedilen kamera görüntüleri), otomatik yöntemlerle kayıt altına alınmaktadır.

Gerçek Kişi Müvekkillerimize ve Tüzel Kişi Müvekkilimizin Gerçek Kişi Temsilcilerine Ait Kişisel Veriler

Müvekkillerimize veya onların temsilcilerine ilişkin kişisel verileri (1) müvekkillerimize karşı avukatlık hizmetlerimizin ifa edilmesi, (2) müvekkillerimizle avukatlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılması ve sözleşme süreçlerinin işletilmesi amaçlarıyla işlemekteyiz. Bu kişisel verileri, doğrudan doğruya müvekkillerimiz veya onların temsilcilerinden, otomatik olmayan yöntemlerle elde etmekteyiz.

Henüz avukatlık hizmetlerine ilişkin olarak tarafımızla bir sözleşme akdetmemiş olmakla birlikte, hukuki destek almak istedikleri konulara ilişkin kişisel verilerilerini bizimle paylaşan potansiyel müvekkillerimizin veya onların temsilcilerinin kişisel verilerini; ön hukuki değerlendirmelerimizi gerçekleştirmek ve hukuki hizmetlerimize ilişkin kendilerine teklif vermek amaçlarıyla işlemekteyiz.

Gerçek Kişi Potansiyel Müvekkillerimize ve Tüzel Kişi Potansiyel Müvekkilimizin Gerçek Kişi Temsilcilerine Ait Kişisel Veriler

Henüz avukatlık hizmetlerine ilişkin olarak tarafımızla bir sözleşme akdetmemiş olmakla birlikte, hukuki destek almak istedikleri konulara ilişkin kişisel verilerilerini bizimle paylaşan potansiyel müvekkillerimizin veya onların temsilcilerinin kişisel verilerini; ön hukuki değerlendirmelerimizi gerçekleştirmek ve hukuki hizmetlerimize ilişkin kendilerine teklif vermek amaçlarıyla işlemekteyiz.

Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler

Müvekkillerimiz veya potansiyel müvekkillerimiz tarafından ofisimize aktarılan üçüncü şahıslara ait kişisel verileri, müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve temin etmek için vermekte olduğumuz hukuki hizmetler kapsamında işlemekteyiz. Bu verileri işlememizin hukuki sebebi, verilerin işlenmesinin (1) 1136s. Avukatlık Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, (2) müvekkilimizin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (3) müvekkilimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

4. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE AKTARIYORUZ?

Çalışanlarımıza ve Çalışanlarımızın Yakınlarına Ait Kişisel Veriler

Kesikli Hukuk Bürosu muhasebe ve bordrolama işleri ile ilgili olarak bir muhasebe firmasından hizmet almaktadır. Bu kapsamda, çalışanlarımızın kişisel verileri, sözü geçen muhasebe firmasına bu işlemlerin yapılabilmesi amacıyla aktarılmaktadır.Çalışanlarımızın ücret ödemelerinin gerçekleştirilmesi sırasında, çalışanlarımızın kimlik ve banka hesap bilgileri, anlaşmalı olduğumuz banka ile paylaşılmaktadır.

 Son olarak, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla çalışanlarımıza ilişkin bazı kişisel veriler Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmaktadır.

Olası bir uyuşmazlık durumunda veya ilgili makamlar tarafından usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde çalışanlarımıza ilişkin kişisel veriler yetkili adli/idari makamlara aktarılabilecektir.

Çalışanlarımızın yakınlarına ilişkin kişisel veriler, üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.

Çalışmak İçin İş Başvurusunda Bulunan Kişilere Ait Kişisel Veriler

Bu kişisel veriler, başvurunun değerlendirilebilmesi amacıyla insan kaynakları sorumlumuza ve iş başvurularını değerlendiren avukatlarımıza aktarılmaktadır.

Tedarikçilerimiz ve Temsilcilerine Ait Kişisel Veriler

Bu kişisel veriler ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve faturalama kapsamında bankalara ve ödeme kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Yine olası bir uyuşmazlık durumunda veya ilgili makamlar tarafından usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde yetkili adli/idari makamlara aktarılabilecektir.

Ofis Ziyaretçilerine Ait Kişisel Veriler

Bu kişisel veriler ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve faturalama kapsamında bankalara ve ödeme kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Yine olası bir uyuşmazlık durumunda veya ilgili makamlar tarafından usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde yetkili adli/idari makamlara aktarılabilecektir. 

Gerçek Kişi Müvekkillerimiz ve Tüzel Kişi Müvekkillerimizin Gerçek Kişi Temsilcilerine Ait Kişisel Veriler

Hukuki hizmetlerimizin ifası kapsamında bu kişisel veriler (verilen vekaletnamelerin mahkemeye ibrazı gibi) adli veya idari mercilere aktarılabilmektedir. Söz konusu hukuki hizmetin yurt dışından hukuk danışmanlığı alınmasını gerekli kıldığı hallerde, ilgili kişilerin açık rızaları alınmak kaydıyla, bu veriler Kesikli Hukuk Bürosu ile işbirliği içinde olan yabancı hukuk bürolarına aktarılabilecektir. Yine ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve faturalama kapsamında bu kişisel veriler bankalara ve ödeme kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler

Müvekkilimizin hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında ve bu amaç ile sınırlı olmak kaydıyla bu kişisel veriler adli veya idari makamlara hukuki gereklilikler nedeniyle (dosyaya delil sunulması gibi) aktarılabilmektedir.

5. ELEKTRONİK POSTA SUNUCULARI

Kesikli Hukuk Bürosu tarafından kullanılan elektronik posta hizmetinin sunucuları Türkiye dışında bulunmaktadır. Dolayısıyla, Kesikli Hukuk Bürosu’na elektronik posta gönderdiğinizde kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmış olmaktasınız. Şayet bu nedenle bizlere elektronik posta yöntemi ile ulaşmayı tercih etmek istemezseniz, ofisimizin telefon numarasını arayabilir ve bize ulaştırmak istediğiniz evrakları fiziksel kopyalar halinde ofis adresimizde bizzat elden teslim edebileceğiniz gibi kaybolma, çalınma ve yetkisiz erişim riski size ait olmak üzere kargo/kurye aracılığı ile de ofisimize iletebilirsiniz.

6. VERİ GÜVENLİĞİ

Kesikli, kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu cümleden olmak üzere alınan ve uyulması gereken tedbirler, daha detaylı olan dahili politika aracılığıyla Çalışanlara iletilmiştir. Kesikli Hukuk Bürosu, kişisel veri işleyen herkesin veri güvenliğine ilişkin kurallarına tam uyum sağlamasını beklemektedir. Veri güvenliğine ilişkin kuralların ihlali disiplin soruşturması yapılması ve gerçekleştirilen ihlalin niteliği ve ağırlığına göre Çalışanların hizmet sözleşmelerinin haklı nedenle feshedilmesi veya Kesikli ile herhangi bir sözleşme ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin sözleşmelerinin feshedilmesi ile sonuçlanabilir.

7. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARININ KULLANILMASI

İlgili Kişiler, KVKK madde 11 hükmünde yer alan hakları aşağıdaki gibidir:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)     KVKK’nın 7 nci maddedesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g)     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

İlgili kişiler, yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yöneltecekleri talepleri yazılı olarak güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kesikli’ye daha önceden bildirilmiş olan ve Kesikli’nin sistemine kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gerçekleştirebilirler. Sözü geçen formu, Bağdat Caddesi, 399, B Blok, Ark399, K.4, Suadiye/Kadıköy İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Ofis merkezinde elden de teslim edebilirler.

Bu şekilde yapılacak taleplerde;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c)     Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

d)     Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, ve

e)     Talep konusu hususlar bulunmalıdır.

Kesikli, usulüne uygun olarak kendisine gönderilen taleplerin kendisine ulaşmasından itibaren otuz (30) gün içerisinde tüm talepleri sonuçlandıracaktır.  Kesikli’nin başvuru sahibinin başvurusunu reddetmesi durumunda, ret nedenleri açıkça belirtilecektir. Bu bölüm kapsamında gerçekleştirilen başvurularda paylaşılan Kişisel Veriler de işbu Politika ile korunmaktadır. 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

6698 s. Kanun uyarınca, işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkan Kişisel Veriler, 28 Ekim 2017 tarihli 30224s. Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.