Haberler & Bilgiler
Tüketim Fazlası Enerjinin Bedelsiz Katkı Olarak Değerlendirilmesi Dönemi Sona Eriyor.

12.09.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olan yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmiştir. Yayımlanmış olan değişiklikte belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak üretilen ve daha önce YEKDEM sistemine bedelsiz katkı olarak verilen enerjinin, YEKDEM kapsamında değerlendirilmesi gündeme gelmiştir.

 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 15. Fıkrasındaki değişikliğe göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği enerjinin tamamını kendi tüketimi için kullanan üreticilerin, kendi ihtiyaçları için kuracakları üretim tesisleri ile birlikte farklı ölçüm noktalarında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri kurmaları durumunda, kendi tüketimi için kurulan enerji üretim tesisinin çalışması şartıyla; diğer tesisten kullanım fazlası üretilen enerjinin şebekeye verilmesi halinde, şebekeye verilen tüketim fazlası enerji miktarı aylık mahsuplaşma sonucunda, ilgili mevzuatta yer alan usule uygun olarak YEKDEM kapsamında değerlendirilecektir.

 Bu değişiklik 01.10.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, ilgili düzenlemeden faydalanmak için yatırımcının yenilenebilir kaynaklardan tüketeceği enerjiyi üretmesi ve farklı ölçüm noktalarında, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan ilave bir üretim tesisi kurması ve tüketim fazlası enerji üretmesi gerekmektedir. Söz konusu bu değişiklik ile tüketim fazlası enerji üretiminin teşvik edileceği düşünülmektedir.

@Başak Akın

Bizimle temasa geçin