Haberler & Bilgiler
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Değişti

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişti. 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Yönetmelikte yapılan başlıca değişikliklerle:

  • Reklamların, hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içermesine dair yasak kaldırılmıştır.
  • Tüketicinin satın alma davranışı ve kişisel verilerinin değerlendirilerek fiyat sunulması, “kişiselleştirilmiş fiyat” olarak nitelendirilmiştir. Bu şekilde tüketiciye fiyat sunulması halinde, güncel satış fiyatına ve kişiselleştirilmiş fiyata aynı alanda yer verilecektir.
  • İndirim miktarı hesaplanırken, ilgili ürün için indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacaktır.
  • İnternet ortamında yapılan satışlarda mal veya hizmet konusunda karşılaştırma yapılarak satış yapılması halinde, tüketicinin sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye kolayca erişmesi sağlanacaktır. Sıralama sonuçlarının reklam veya sponsorluk gibi anlaşmalara istinaden yapılması halinde ise, sıralama sonuçlarında reklama ilişkin ifadelere yer verilecektir.
  • İnternet ortamında yapılan satışlarda, tüketicilerin satıcı ve sağlayıcılar ya da bunlar adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları tarafından bu kişileri değerlendirmesinin mümkün olması halinde, bu değerlendirme yalnızca ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılabilecektir. Bu değerlendirmenin yayınlanması hususundaki esas ve kurallara tüketicilerin kolayca erişmesi sağlanacaktır. İlgili değerlendirmeler, objektif kriterlere göre incelenip sıralanarak en az bir yıl süre ile yayınlanacaktır, değerlendirmesi yayınlanmak için uygun bulunmayan tüketicilere bu durum derhal bildirilecektir.
  • İnternet ortamındaki satışlara ilişkin tüketici şikayetlerinin yayınlanması konusunda ise diğer yükümlülüklere ek olarak, hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapmaları ve cevap vermeleri için yetmiş iki saatlik bir süre tanınacak ve bu süre dolmadan önce veya değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde söz konusu değerlendirme yayınlanmayacaktır.

@Kesikli Law Firm

Bizimle temasa geçin