Haberler & Bilgiler
YEKDEM’de Süre Uzatımı

Cumhurbaşkanı’nın 31248 sayılı Resmi Gazete’de 18 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 17 Eylül 2020 tarihli ve 2949 sayılı kararı (“Karar“) ile 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları (“YEK“) destekleme mekanizmasına (“YEKDEM”) tabi YEK belgeli üretim lisansı sahiplerinin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanunun (“Kanun“) 6. maddesi ile 6/B maddesinde düzenlenen teşviklerden 31 Aralık 2030 tarihine kadar yararlanabileceği düzenlenmiştir.

Karar yürürlüğe girmeden önceki durumda, YEK destekleme mekanizması teşvikleri yalnızca 31 Aralık 2020 tarihinden önce işletmeye girecek YEK belgeli üretim lisansı sahipleri için uygulanacaktı. Enerji sektöründe COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan gecikmeler ve YEKDEM teşviklerinin enerji yatırımcılarına sağladığı olanaklar bu sürelerin uzatılması yönünde ciddi bir beklenti oluşturmuştu.

Karar ile şirketlerin teşviklerden yararlanma süreleri aşağıdaki gibi güncellenmiştir:

  1. 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK destekleme mekanizmasına tabi YEK belgeli üretim lisansı sahipleri için Kanun’a ekli I sayılı Cetvel’de yer alan fiyatlar 31 Aralık 2030 tarihine kadar uygulanacaktır.
  2. 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için Kanun’a ekli II sayılı Cetvel’de yer alan fiyatlar üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle I sayılı Cetvel’de belirtilen fiyatlara ilave edilecektir.

Sonuç olarak, enerji yatırımcılarının YEKDEM’e ilişkin olarak merakla beklediği süre uzatımı Karar ile gerçekleşmiş olup YEKDEM teşvikleri bir süre daha enerji piyasasında önemli bir yer teşkil etmeye devam edecektir.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin