Haberler & Bilgiler
Yabancı Ülkede Bulunan İmza Yetkililerinin İmza Beyannamesi Sunma Usulünde Değişiklik

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 22.07.2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Değişiklik Tebliği 6.12.2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) yabancı ülkedeki imza yetkililerinin imza beyannamesi verme usulüne ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler getirmektedir.

Tebliğ’in 13. Maddesinin 6. Fıkrası uyarınca yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanının bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebileceği düzenlenmekteydi.

Değişiklik Tebliği ile Tebliğ’in 13. Maddesinin 6. Fıkrasına yapılan değişiklik uyarınca yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bu kişilerin imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilecektir. Ancak bu durumda, Değişiklik Tebliği ile imza yetkililerinin yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunulması zorunluluğu getirilmektedir. Böylece yabancı ülkelerde imza beyannamesi verilmesi kolaylaştırılmış ve özellikle 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi’ne taraf ülkelerde bu tür işlemlerin daha hızlı halledilebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin