Haberler & Bilgiler
Türk Patent ve Marka Kurumu COVID-19 Duyurusu

7226 sayılı Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini önlemek amacıyla birtakım yasal tedbirleri içermektedir. Bu kapsamda, Kanun’un Geçici 1. Maddesi uyarınca; COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine dair tüm süreler, 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TPMK”) 27 Mart 2020 tarihinde internet sitesinde aşağıdaki duyuruyu yayınlayarak Kanun Geçici 1. Maddesinin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) yer alan sürelere ilişkin açıklamalar yapmıştır:

  • Kanun’un 1. Geçici Maddesi uyarınca, zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler ile hak düşürücü süreler de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur.
  • Kanun’un 1. Geçici maddesi SMK’da belirtilen süreleri de kapsamakta olup SMK’da yer alan süreli işlemlere ilişkin tüm süreler de durdurulmuştur. TPMK duyurusunda SMK’da yer alan süreli işlemlerin neler olduğuna ilişkin sınırlayıcı bir liste verilmemiş olmakla beraber TPMK Başkanı’nın Twitter hesabından 26 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğu duyuruya göre bu işlemlere sicil işlemleri ve ücretlere ilişkin tüm sürelerin, itiraz sürelerinin, TPMK’nın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararlarına karşı açılacak davalarda dava açma sürelerinin ve hak kaybına neden olacak tüm sürelerin dâhil olacağı anlaşılmaktadır.
  • Yine TPMK Başkanı’nın şahsi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamaya göre süreler 1 Mayıs 2020 itibariyle işlemeye başlayacak olup 1 Mayıs itibariyle sürenin bitimine 15 gün veya daha az kalan süreler için süreler 15 gün uzatılmış sayılacaktır.
  • Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasına denk gelen ve gerçekleşmemiş işlemler için hak sahiplerine ve vekillerine geriye dönük olarak bu işlemleri yapma hakkını tanınacaktır.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin