Haberler & Bilgiler
KVKK VERBIS Kaydı – Yıllık Çalışan Sayısı ve Mali Bilanço Kriterleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19.07.2018 tarihli ve 2018/88 sayılı kararı uyarınca belirli veri sorumlularının veri sorumluları siciline (VERBİS) kaydı için son tarih 30.09.2019 olarak belirlenmişken 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı karar ile bu süre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.12.2019 olarak belirlenmiştir.

Her ne kadar kayıt süresinin uzatılması, VERBİS’e kayıt için gerekli hazırlıklarını henüz tamamlayamamış veri sorumluları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilirse de, VERBİS’e kayıt sürecinin öncesinde detaylı bir çalışmanın yapılmasının lazım geldiği muhakkak hesaba katılmalıdır. Bu bakımdan, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bakımından en çok önem taşıyan “yıllık çalışan sayısı” ve “yıllık bilanço toplamı” kavramlarının iyi anlaşılması, kayıt yükümlülüğü altında olup olmadığınız hususunda sağlıklı bir değerlendirme yapmanıza olanak tanıyacak ve zamanında kayıt yaptırılmamasından dolayı meydana gelebilecek cezaların önüne geçecektir.[[1]]

“Yıllık çalışan sayısı” veya “yıllık bilanço toplamı” konusunda 19.07.2018 tarihli ve 2018/88 sayılı karar ile 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı karar kapsamında aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Yıllık Çalışan Sayısı; Yıllık çalışan sayısının hesaplanabilmesi için tamamlanmış bir yılın olması gereklidir. Bu tamamlanmış yıl içerisinde 12 aydan en az 7’sinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Sonuç olarak, bir veri sorumlusu 2019 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin en az 7’sinin her birinde bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50’den çok olması halinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yıllık Mali Bilanço Toplamı; Tamamlanmış bir yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre veri sorumlusunun beyannamesi ekindeki bilançoda yer alan “aktif” ya da “pasif” bölümündeki toplam rakam esas alınmalıdır.

Şayet yukarıdaki açıklamalar ışığında 19.07.2018 tarihli ve 2018/88 sayılı karar ile 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı karar’da yer alan şartları sağlıyorsanız, VERBİS’e kayıt olmak için hazırlıklara şimdiden başlamanızı ve bu hususta profesyonel destek almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki 19.07.2018 tarihli ve 2018/88 sayılı karar ile 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararda yer alan kriterleri karşılamıyor olmanız, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuattan vareste olduğunuz anlamına gelmemektedir. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü altında olsun veya olmasın, her veril sorumlusu 6698s. Kanun ve ikincil mevzuatına uymak ile yükümlüdür.


[[1]] VERBİS’e kayıt ile yükümlü olan veri sorumluları yalnızca yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları değildir. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları, yurtdışında yerleşik veri sorumluları ve kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları da VERBİS’e kayıt yükümlülüğü altındadır.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin