Haberler & Bilgiler
Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Yeniden Uzatıldı

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi, COVID-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçeli olarak 30 Haziran 2020 tarihine kadar ve bu tarih dahil olmak üzere kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 30 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Ağustos 2020 Tarihli ve 31230 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 ay süreyle yeniden uzatılmıştır. Böylece kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi; 30 Haziran 2020 tarihine kadar COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılan başvurular için 2 ay süreyle daha 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200831-14.pdf

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin